2015-02-10 06:00

2015-02-10 09:49

Ska arbeta på nytt sätt

BENGTSFORS: Arbetsförmedlingarna vill återupprätta förtroendet

Stängs lokalkontoren? Det är frågan som ställs den 27 februari när kommunalråden i Dalsland träffar företrädare för arbetsförmedlingen.

Allt började med när arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöbergs i höstas skrev en debattartikel i Dagens Nyheter. I denna framgick att han tagit till sig av att arbetsförmedlingen tappat förtroende och att ett förnyelsearbete måste till.

Därefter kom besked om att lokalkontoren i Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Årjäng skulle stängas. I december ändrades detta till att man skulle invänta nya budgetbesked från regeringen.

Frågan är nu vad som egentligen gäller och vad som kommer att hända framöver.

Den 27 februari väntas några frågetecken rätas ut. Då kommer lokalkontoret i Bengtsfors att få besök av Michael Leufkens, marknadsområdeschef för arbetsförmedlingen Nordvästra Götaland.

Vilket budskap kommer du då att ha med dig?

– Jag tycker inte att det finns något egenvärde i att ha en lokal som är öppen en till två gånger i veckan. Jag tror mer på att vara ute och träffa arbetsgivare och arbetssökande. Men det har aldrig handlat om att vi ska lämna en kommun, utan det är snarare en fråga om vi verkar i rätt lokaler, säger Michael Leufkens till Dalslänningen.

Innebär detta att arbetsförmedlingen kommer att stänga sina nuvarande kontor i Dalsland?

– Det finns inga beslut fattade. Men vi behöver hitta lösningar för hur vår fortsatta verksamhet ska se ut. Det ska bli intressant att föra ett resonemang kring de här frågorna med kommunalråden i Dalsland och södra Värmland som också kommer att vara med på mötet den 27 februari, säger Michael Leufkens.

Per Eriksson (S) är kommunalråd i Bengtsfors.

– Jag hoppas att det kan bli en lösning där arbetsförmedlingen på något sätt kan läggas under samma tak som exempelvis försäkringskassan, säger han.

Allt började med när arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöbergs i höstas skrev en debattartikel i Dagens Nyheter. I denna framgick att han tagit till sig av att arbetsförmedlingen tappat förtroende och att ett förnyelsearbete måste till.

Därefter kom besked om att lokalkontoren i Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Årjäng skulle stängas. I december ändrades detta till att man skulle invänta nya budgetbesked från regeringen.

Frågan är nu vad som egentligen gäller och vad som kommer att hända framöver.

Den 27 februari väntas några frågetecken rätas ut. Då kommer lokalkontoret i Bengtsfors att få besök av Michael Leufkens, marknadsområdeschef för arbetsförmedlingen Nordvästra Götaland.

Vilket budskap kommer du då att ha med dig?

– Jag tycker inte att det finns något egenvärde i att ha en lokal som är öppen en till två gånger i veckan. Jag tror mer på att vara ute och träffa arbetsgivare och arbetssökande. Men det har aldrig handlat om att vi ska lämna en kommun, utan det är snarare en fråga om vi verkar i rätt lokaler, säger Michael Leufkens till Dalslänningen.

Innebär detta att arbetsförmedlingen kommer att stänga sina nuvarande kontor i Dalsland?

– Det finns inga beslut fattade. Men vi behöver hitta lösningar för hur vår fortsatta verksamhet ska se ut. Det ska bli intressant att föra ett resonemang kring de här frågorna med kommunalråden i Dalsland och södra Värmland som också kommer att vara med på mötet den 27 februari, säger Michael Leufkens.

Per Eriksson (S) är kommunalråd i Bengtsfors.

– Jag hoppas att det kan bli en lösning där arbetsförmedlingen på något sätt kan läggas under samma tak som exempelvis försäkringskassan, säger han.