2015-02-09 14:12

2015-02-09 14:12

Utan arbete och studier

DALSLAND: Grupp som ökar mycket

Antalet unga personer som varken jobbar eller studerar är många i förhållande till invånarantalet i nästan alla Dalslandskommuner. Flest finns i Åmåls kommun.

Det är LO, Landsorganisationen, som har jämfört siffrorna för hela landets kommuner och regioner. Av den framgår det att siffrorna för Västra Götaland är lägre än riket i övrigt, men ökade något mellan åren 2011 och 2012.

Samtidigt skiljer det sig stort mellan kommunerna. I Västra Götaland är gruppen utan arbete och studier i åldern 16-25 år lägst i Tanum och Tjörn.

Även i Färgelanda kommun är antalet förhållandevis lågt. Här räknas 8,1 procent till den gruppen.

I Dals-Ed är siffran 10,9 procent, i Bengtsfors 11,4 procent, i Mellerud 11,9 och i Åmål 12,6 procent. Totalt var antalet ungdomar i Dalsland i den här statistiken 406 stycken.

LO konstaterar i sin rapport att arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv. Fler personer i arbete hänger också ihop med samhällets utveckling av välfärden.

Det är LO, Landsorganisationen, som har jämfört siffrorna för hela landets kommuner och regioner. Av den framgår det att siffrorna för Västra Götaland är lägre än riket i övrigt, men ökade något mellan åren 2011 och 2012.

Samtidigt skiljer det sig stort mellan kommunerna. I Västra Götaland är gruppen utan arbete och studier i åldern 16-25 år lägst i Tanum och Tjörn.

Även i Färgelanda kommun är antalet förhållandevis lågt. Här räknas 8,1 procent till den gruppen.

I Dals-Ed är siffran 10,9 procent, i Bengtsfors 11,4 procent, i Mellerud 11,9 och i Åmål 12,6 procent. Totalt var antalet ungdomar i Dalsland i den här statistiken 406 stycken.

LO konstaterar i sin rapport att arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv. Fler personer i arbete hänger också ihop med samhällets utveckling av välfärden.