2015-02-05 15:53

2015-02-05 15:53

"Dåligt för ungdomar"

DALS-ED: Regeringsförslag om höjd arbetsgivaravgift blir dyrare för företag som Sykes

Besked oroar. Regeringens beslutat att ta bort den billigare arbetsgivaravgiften för unga upp till 26 år oroar företag och företagsorganisationer. För callcenterföretaget Sykes med verksamhet i Ed kommer det att göra skillnad.

– Det är inte alls bra, säger Robert Kalin, företagets Nordenchef, placerad vid kontoret i Sveg. Vi har låga marginaler och många ungdomar anställda.

Efter åtta år med alliansregeringen har den låga arbetsgivaravgiften för ungdomar blivit en del i konkurrensfördelarna för Sykes som i Sverige också har enheter i Sveg, Göteborg, Stockholm och Kalmar. I Ed jobbar just nu 280 personer som servar den nordiska marknaden. Här finns unga finländare, danskar, norrmän och svenskar.

– Vi anställer delvis unga människor för att kunna konkurrera, säger Robert Karlin.

Men han säger också att effekten av regeringens kommande beslut ännu inte går att överblicka. Det kan komma att handla om neddragningar eller att flytta viss verksamhet utomlands.

”Skamligt att ändra”

– Jag tycker att det är skamligt av regeringen att förändra förutsättningar på det här viset. Någonstans kommer vi att behöva ta pengarna ifrån och vi sitter absolut inte på en massa guld, säger Kalin.

Just nu går det bra för branschen och företaget kan än så länge visa på positiva siffror. Men det är ett läge som snabbt kan skifta, menar Robert Kalin.

Sedan 2009 betalar arbetsgivarna halv avgift för anställda upp till och med 26 år. Det gav en minskad intäkt till statskassan på 21 miljarder kronor under 2014. Det är pengar som den rödgröna regeringen vill använda till andra ändamål. För tillfället regerar Socialdemokraterna och Miljöpartiet med alliansens budget, men kommer att presentera en egen proposition i juli eller senare i sommar. Då vill de ändra på reglerna.

Det är Almega, som är en serviceorganisation för tjänsteföretag, kritiska till. I onsdags var en delegation från organisationen på besök hos Sykes i Ed.

– Det här är en bransch med små marginaler där förändrade regler skulle slå hårt. Det är en typiskt ”flytta utomlandsbransch”, säger Jonas Milton, vd för Almega.

Han kom i sällskap med Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Stockholm, Anders Lenhoff, regionchef, Göteborg, och Josefine Fransson, näringspolitisk kommunikatör, Göteborg. Dagen innan hade Almega haft ett seminarium om integration i Göteborg.

Rörigt för företagen

Almega och deras medlemsföretag upplever situationen just nu som rörig. Fram till den 30 april gäller samma sociala avgifter för unga som under 2014. Då betalar företagen 15,49 procent i sociala avgifter.

Eventuellt kan det bli en förändring från den 1 maj. Då finns det ett förslag till riksdagen där den sociala avgiften för unga upp till 23 år minskas till 20,21 procent med ingen reduktion för den som vid årets början fyllt 26 år. Full avgift är 31,42 procent. Det vill regeringen införa någon gång i sommar.

– Det är en absurd situation för företagen som inte vet vad som gäller från den ena dagen till den andra. Det är stor risk att det här förslaget skickar ut unga i arbetslöshet, säger Ulf Lindberg, organisationens näringspolitiska chef.

Anders Lenhoff, Almegas regionchef i väst, säger att regeringens förslag fördyrar för företagen med 45 000 kronor per anställd och år. Totalt skulle det ge cirka tre miljarder till staten.

– Det motsvarar 9 000 jobb. Det är att ta ett steg tillbaka, säger han.

– Det är inte alls bra, säger Robert Kalin, företagets Nordenchef, placerad vid kontoret i Sveg. Vi har låga marginaler och många ungdomar anställda.

Efter åtta år med alliansregeringen har den låga arbetsgivaravgiften för ungdomar blivit en del i konkurrensfördelarna för Sykes som i Sverige också har enheter i Sveg, Göteborg, Stockholm och Kalmar. I Ed jobbar just nu 280 personer som servar den nordiska marknaden. Här finns unga finländare, danskar, norrmän och svenskar.

– Vi anställer delvis unga människor för att kunna konkurrera, säger Robert Karlin.

Men han säger också att effekten av regeringens kommande beslut ännu inte går att överblicka. Det kan komma att handla om neddragningar eller att flytta viss verksamhet utomlands.

”Skamligt att ändra”

– Jag tycker att det är skamligt av regeringen att förändra förutsättningar på det här viset. Någonstans kommer vi att behöva ta pengarna ifrån och vi sitter absolut inte på en massa guld, säger Kalin.

Just nu går det bra för branschen och företaget kan än så länge visa på positiva siffror. Men det är ett läge som snabbt kan skifta, menar Robert Kalin.

Sedan 2009 betalar arbetsgivarna halv avgift för anställda upp till och med 26 år. Det gav en minskad intäkt till statskassan på 21 miljarder kronor under 2014. Det är pengar som den rödgröna regeringen vill använda till andra ändamål. För tillfället regerar Socialdemokraterna och Miljöpartiet med alliansens budget, men kommer att presentera en egen proposition i juli eller senare i sommar. Då vill de ändra på reglerna.

Det är Almega, som är en serviceorganisation för tjänsteföretag, kritiska till. I onsdags var en delegation från organisationen på besök hos Sykes i Ed.

– Det här är en bransch med små marginaler där förändrade regler skulle slå hårt. Det är en typiskt ”flytta utomlandsbransch”, säger Jonas Milton, vd för Almega.

Han kom i sällskap med Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Stockholm, Anders Lenhoff, regionchef, Göteborg, och Josefine Fransson, näringspolitisk kommunikatör, Göteborg. Dagen innan hade Almega haft ett seminarium om integration i Göteborg.

Rörigt för företagen

Almega och deras medlemsföretag upplever situationen just nu som rörig. Fram till den 30 april gäller samma sociala avgifter för unga som under 2014. Då betalar företagen 15,49 procent i sociala avgifter.

Eventuellt kan det bli en förändring från den 1 maj. Då finns det ett förslag till riksdagen där den sociala avgiften för unga upp till 23 år minskas till 20,21 procent med ingen reduktion för den som vid årets början fyllt 26 år. Full avgift är 31,42 procent. Det vill regeringen införa någon gång i sommar.

– Det är en absurd situation för företagen som inte vet vad som gäller från den ena dagen till den andra. Det är stor risk att det här förslaget skickar ut unga i arbetslöshet, säger Ulf Lindberg, organisationens näringspolitiska chef.

Anders Lenhoff, Almegas regionchef i väst, säger att regeringens förslag fördyrar för företagen med 45 000 kronor per anställd och år. Totalt skulle det ge cirka tre miljarder till staten.

– Det motsvarar 9 000 jobb. Det är att ta ett steg tillbaka, säger han.