2015-02-03 06:00

2015-02-03 11:53

"Regnet rinner igenom"

BÄCKEFORS: Stora skador i skiffertaket vid Bäckefors hembygdsmuseum

Regn- och smältvattnet rinner rakt igenom taket på Bäckefors hembygdsmuseum.
– Nu måste kommunen agera, säger Maylis Svensson i hembygdsföreningen.

Bäckefors hembygdsmuseum inryms i en fastighet på Gamla Bruksgatan som ägs av Bengtsfors kommun.

– Underhållet har varit eftersatt under många år och vi har påtalat de här problemen länge. Nu börjar takstolarna ruttna och vi rädda för vad som kommer att hända med innertaket, säger Maylis Svensson, kassör i hembygdsföreningen.

Hon berättar vad som nu måste till.

– Det behövs ett nytt yttertak och nu verkar det till och med som att det börjar ruttna i bjälklagret, säger Maylis Svensson.

Hembygdsmuseet inrymmer en skolsal där material från starten 1829 finns bevarat.

– Skolsalen ligger på andra våningen och nu är vi rädda för att läckaget – på tredje våningen – ska gå ner dit. Museet är väldigt viktigt. Det drar många besökare sommartid och är, tillsammans med ruinerna, Bäckefors främsta turistmagnet, säger Maylis Svensson.

Skiffertak

Frågan om vad som nu ska göras går till Conny Carlsson, teknisk driftschef på Bengtsfors kommun.

– Vi kommer att lägga på en presenning för att få till ett tillfällig skydd. Sedan kommer vi att utreda vad ett byte av taket skulle kosta. Men det är skiffertak så det är ganska komplicerade saker, säger han.

Han har själv varit på plats för att bilda sig en uppfattning om skadorna.

– Det har inte gått in vatten och förstört något invändigt och får vi bara till en lösning så kommer det att gå bra, säger han.

Politiskt beslut

Anette Levin är mark- och exploateringsingenjör på Bengtsfors kommun. Hon berättar:

– Byggnaden har förmodligen någon form av kulturminnesmärkning och då kan vi få bidrag för ett nytt tak. Sedan finns det pengar i kommunens drifts- och underhållsbyggnad som kan användas.

Vilka kommer att fatta beslutet?

– Det måste till ett politiskt beslut om kostnaderna bär iväg, vilket de nog kommer att göra här, menar Anette Levin.

Bäckefors hembygdsmuseum inryms i en fastighet på Gamla Bruksgatan som ägs av Bengtsfors kommun.

– Underhållet har varit eftersatt under många år och vi har påtalat de här problemen länge. Nu börjar takstolarna ruttna och vi rädda för vad som kommer att hända med innertaket, säger Maylis Svensson, kassör i hembygdsföreningen.

Hon berättar vad som nu måste till.

– Det behövs ett nytt yttertak och nu verkar det till och med som att det börjar ruttna i bjälklagret, säger Maylis Svensson.

Hembygdsmuseet inrymmer en skolsal där material från starten 1829 finns bevarat.

– Skolsalen ligger på andra våningen och nu är vi rädda för att läckaget – på tredje våningen – ska gå ner dit. Museet är väldigt viktigt. Det drar många besökare sommartid och är, tillsammans med ruinerna, Bäckefors främsta turistmagnet, säger Maylis Svensson.

Skiffertak

Frågan om vad som nu ska göras går till Conny Carlsson, teknisk driftschef på Bengtsfors kommun.

– Vi kommer att lägga på en presenning för att få till ett tillfällig skydd. Sedan kommer vi att utreda vad ett byte av taket skulle kosta. Men det är skiffertak så det är ganska komplicerade saker, säger han.

Han har själv varit på plats för att bilda sig en uppfattning om skadorna.

– Det har inte gått in vatten och förstört något invändigt och får vi bara till en lösning så kommer det att gå bra, säger han.

Politiskt beslut

Anette Levin är mark- och exploateringsingenjör på Bengtsfors kommun. Hon berättar:

– Byggnaden har förmodligen någon form av kulturminnesmärkning och då kan vi få bidrag för ett nytt tak. Sedan finns det pengar i kommunens drifts- och underhållsbyggnad som kan användas.

Vilka kommer att fatta beslutet?

– Det måste till ett politiskt beslut om kostnaderna bär iväg, vilket de nog kommer att göra här, menar Anette Levin.