2015-01-28 09:48

2015-01-28 09:48

Nya villatomter på gång i Ed

DALS-ED: Exploateringsarbetet pågår

Exploateringen av 26 nya kommunala villatomter i på Toppenområdet i Ed fortlöper enligt planerna.

– Projekteringen pågår och vi arbetar just med ett förfrågningsunderlag för upphandling av gatu-, va- och belysningsarbeten på området. Den förfrågan kommer att gå ut i slutet av mars eller början av april, säger kommunens tekniska chef, Roland Kindslätt. Samtidigt jobbar han och hans kollegor med upprättandet av en tomtkö. – Då många intressenter har hört av sig så måste vi ha en organisation för hur vi hanterar de förfrågningarna. Kommunen har ingen tomtkö på det viset sedan tidigare, säger Kindslätt.

– Projekteringen pågår och vi arbetar just med ett förfrågningsunderlag för upphandling av gatu-, va- och belysningsarbeten på området. Den förfrågan kommer att gå ut i slutet av mars eller början av april, säger kommunens tekniska chef, Roland Kindslätt. Samtidigt jobbar han och hans kollegor med upprättandet av en tomtkö. – Då många intressenter har hört av sig så måste vi ha en organisation för hur vi hanterar de förfrågningarna. Kommunen har ingen tomtkö på det viset sedan tidigare, säger Kindslätt.