2015-01-27 06:00

2015-01-27 15:16

Kommunhuset byggs ut

BENGTSFORS: Lantmäteriet behöver större kontorsytor

Lantmäteriet i Bengtsfors växer så det knakar.
Detta gör att huset de finns i – Bengtsfors kommunhus – måste byggas ut för att Lantmäteriets personal ska få plats.

Dalslänningen berättade i november om Lantmäteriets storsatsning i Bengtsfors.

Medan myndigheten lagt ner flera kontor i landet, bland annat i Årjäng, så har personalstyrkan i Bengtsfors under de senaste fem åren utökats från fyra–fem anställda till dagens tolv.

Mer än en fördubbling alltså.

Nu behöver man ta nästa steg.

Detta innebär en utbyggnation med plats för ytterligare fem arbetsplatser. Utöver de sju som Lantmäteriet har i dag.

Viktigt för Dalsland

– Vi är väldigt trångbodda i dag och behöver få ytterligare kontorsytor. Får vi till en utbyggnad så kommer vår verksamhet att kunna flyta på lite bättre, säger Magnus Ahrenberg, som är kontorschef för området Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål och Årjäng.

Lantmäteriet har haft en dialog med kommunen – som inte var svårövertalad.

– Lantmäteriets storsatsning i Bengtsfors är viktig för hela Dalsland. Det är inte ofta som staten satsar i Bengtsfors kommun. Senast det hände var med polisens kommunikationscentral, säger kommunchefen Solveig Andersson.

Ökad service

Annika Karlsson är planchef på samhällbyggnadsenheten i Bengtsfors.

– För vår del innebär det här väldigt mycket. Vi får ett än bättre och närmare samarbete med Lantmäteriet och servicen till invånarna ökar när det gäller bygglov, planfrågor och fastighetsfrågor, säger hon.

Mot stationshuset

Utbyggnaden kommer att göras mot DVVJ:s stationshus och omfatta 115 kvadratmeter.

Det blir en entrédel med ingång och hiss. Dessutom kommer garage och förrådsutrymme att byggas till.

Bengtsfors kommun har avsatt 2,8 miljoner kronor för utbyggnaden. Pengarna ska sedan hämtas tillbaka via hyror från Lantmäteriet.

– I summan ligger utbyggnaden, men också asfaltkostnader när vi ska arbeta om parkeringsytorna en del. Det kommer att bli lite fler platser för både bilar och bussar, säger Annika Karlsson.

Just nu pågår en planändring av området och kommunen kan bara visa skisser på hur det ska se ut.

Beräknad byggstart blir i juni. Utbyggnaden planeras stå klar i slutet av 2015.

Bra läge i Bengtsfors

Förutom ordinarie ärenden i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål och Årjäng får Lantmäteriet numera även hantera en del ärenden från kontoren i Strömstad, Uddevalla och Vänersborg.

– Det innebär att personal som annars arbetat i Strömstad kanske söker sig till Bengtsfors. I Strömstad är fastighetspriserna väldigt höga, vilket talar för Bengtsfors. Bengtsfors ligger också geografiskt bra mellan Årjäng, Dals-Ed och Strömstad, säger Annika Karlsson.

Dalslänningen berättade i november om Lantmäteriets storsatsning i Bengtsfors.

Medan myndigheten lagt ner flera kontor i landet, bland annat i Årjäng, så har personalstyrkan i Bengtsfors under de senaste fem åren utökats från fyra–fem anställda till dagens tolv.

Mer än en fördubbling alltså.

Nu behöver man ta nästa steg.

Detta innebär en utbyggnation med plats för ytterligare fem arbetsplatser. Utöver de sju som Lantmäteriet har i dag.

Viktigt för Dalsland

– Vi är väldigt trångbodda i dag och behöver få ytterligare kontorsytor. Får vi till en utbyggnad så kommer vår verksamhet att kunna flyta på lite bättre, säger Magnus Ahrenberg, som är kontorschef för området Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål och Årjäng.

Lantmäteriet har haft en dialog med kommunen – som inte var svårövertalad.

– Lantmäteriets storsatsning i Bengtsfors är viktig för hela Dalsland. Det är inte ofta som staten satsar i Bengtsfors kommun. Senast det hände var med polisens kommunikationscentral, säger kommunchefen Solveig Andersson.

Ökad service

Annika Karlsson är planchef på samhällbyggnadsenheten i Bengtsfors.

– För vår del innebär det här väldigt mycket. Vi får ett än bättre och närmare samarbete med Lantmäteriet och servicen till invånarna ökar när det gäller bygglov, planfrågor och fastighetsfrågor, säger hon.

Mot stationshuset

Utbyggnaden kommer att göras mot DVVJ:s stationshus och omfatta 115 kvadratmeter.

Det blir en entrédel med ingång och hiss. Dessutom kommer garage och förrådsutrymme att byggas till.

Bengtsfors kommun har avsatt 2,8 miljoner kronor för utbyggnaden. Pengarna ska sedan hämtas tillbaka via hyror från Lantmäteriet.

– I summan ligger utbyggnaden, men också asfaltkostnader när vi ska arbeta om parkeringsytorna en del. Det kommer att bli lite fler platser för både bilar och bussar, säger Annika Karlsson.

Just nu pågår en planändring av området och kommunen kan bara visa skisser på hur det ska se ut.

Beräknad byggstart blir i juni. Utbyggnaden planeras stå klar i slutet av 2015.

Bra läge i Bengtsfors

Förutom ordinarie ärenden i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål och Årjäng får Lantmäteriet numera även hantera en del ärenden från kontoren i Strömstad, Uddevalla och Vänersborg.

– Det innebär att personal som annars arbetat i Strömstad kanske söker sig till Bengtsfors. I Strömstad är fastighetspriserna väldigt höga, vilket talar för Bengtsfors. Bengtsfors ligger också geografiskt bra mellan Årjäng, Dals-Ed och Strömstad, säger Annika Karlsson.