2015-01-27 06:00

2015-01-27 15:16

För skogen i framtiden

BENGTSFORS: Strömkullegymnasiets elever fick agera forskare

En viskoshandduk, en träbil och ett träsnus.

Se där – tre idéer på fem minuter en dag då skogen stod i fokus på Strömkullegymnasiet.

Branschen behöver inte bara folk som jobbar praktiskt i skogen, utan även jurister, tekniker, ekonomer och personalvetare.

Det visade intresseorganisationen Skogsindustrierna som just nu är ute på turné med sin temadag Framtidsresan.

– Vi vill så ett frö hos eleverna och visa att skogen är en framtidsbransch, säger ambassadören Wilhelm Magnusson.

Under temadagen fick eleverna information om skogen som rörde skogen ur såväl ett högteknologisk som internationellt och förnyelsebart perspektiv.

Roligt rollspel

Dagen avslutades med ett rollspel där eleverna fick utgöra företag och forskare. Koncernledning och forskarlag utsågs snabbt liksom representanter från regering, massmedia och allmänhet.

Sedan fick forskarna fem minuter på sig att ta fram en produkt som de skulle försöka övertyga koncernledningen om att köpa in.

Resultatet lät inte vänta på sig.

Ett forskarlag ville utveckla en viskoshandduk, ett annat en träbil som drivs av el och ett tredje ett träsnus med olika smaker av skog.

Vinnare blev, efter viss diskussion, viskoshandduken.

Kloka inspel

Framtidsresans ambassadörer Wilhelm Magnusson, Stina Fridholm och Sara Karlsson var nöjda med dagen.

– Många av elevernas familjer äger skog och de är själva kunniga när det gäller skog och skogsbruk. Vi har fått många kloka inspel på hur man kan använda skogens resurser, säger Wilhelm Magnusson.

Vad tyckte ni om förslagen från elevernas forskargrupper?

– Det är svårt att få fram något som går att använda i verkligheten på fem minuter. Meningen är mer att de ska få prova på att se hur det kan gå till och snabbt diskutera sig fram till någon. Men det där med snuset tyckte jag lät ganska intressant, säger Stina Fridholm.

Branschen behöver inte bara folk som jobbar praktiskt i skogen, utan även jurister, tekniker, ekonomer och personalvetare.

Det visade intresseorganisationen Skogsindustrierna som just nu är ute på turné med sin temadag Framtidsresan.

– Vi vill så ett frö hos eleverna och visa att skogen är en framtidsbransch, säger ambassadören Wilhelm Magnusson.

Under temadagen fick eleverna information om skogen som rörde skogen ur såväl ett högteknologisk som internationellt och förnyelsebart perspektiv.

Roligt rollspel

Dagen avslutades med ett rollspel där eleverna fick utgöra företag och forskare. Koncernledning och forskarlag utsågs snabbt liksom representanter från regering, massmedia och allmänhet.

Sedan fick forskarna fem minuter på sig att ta fram en produkt som de skulle försöka övertyga koncernledningen om att köpa in.

Resultatet lät inte vänta på sig.

Ett forskarlag ville utveckla en viskoshandduk, ett annat en träbil som drivs av el och ett tredje ett träsnus med olika smaker av skog.

Vinnare blev, efter viss diskussion, viskoshandduken.

Kloka inspel

Framtidsresans ambassadörer Wilhelm Magnusson, Stina Fridholm och Sara Karlsson var nöjda med dagen.

– Många av elevernas familjer äger skog och de är själva kunniga när det gäller skog och skogsbruk. Vi har fått många kloka inspel på hur man kan använda skogens resurser, säger Wilhelm Magnusson.

Vad tyckte ni om förslagen från elevernas forskargrupper?

– Det är svårt att få fram något som går att använda i verkligheten på fem minuter. Meningen är mer att de ska få prova på att se hur det kan gå till och snabbt diskutera sig fram till någon. Men det där med snuset tyckte jag lät ganska intressant, säger Stina Fridholm.