2015-01-27 11:00

2015-01-27 11:00

Brist på ambulanser

FÄRGELANDA: Färgelandabor får vänta längst

Invånare i Färgelanda kommun får vänta längst på ambulansen i Västra Götalandsregionen. Bara en fjärdedel av de mest akuta utryckningarna kom fram inom 20 minuter under 2014.

Ambulansen ska vara framme inom 20 minuter när det gäller de mest akuta larmen. Det är Nu-sjukvårdens mål – ett mål som inte uppfylls.

Anledningen är för få ambulanser.

Invånare i Färgelanda kommun får vänta längst. Bara en fjärdedel, 26 procent, av de mest akuta utryckningarna kom fram inom 20 minuter under 2014. Och så har det sett ut de senaste åren.

– Det här beror på att det bara finns en ambulans i Färgelanda. Den behövs sällan i kommunen och får därför andra uppdrag, säger Ulf Peter Lundberg, verksamhetschef för ambulanserna i Nu-sjukvården, till P4 Väst.

Uppdrag ökat

Inte heller i Vänersborg, Trollhättan eller Uddevalla klarar man målet, men där nås i alla fall över 80 procent av sjukvårdsfallen inom 20 minuter.

Antalet uppdrag har också ökat kraftigt.

2008 hade man knappt 40 000 uppdrag och 2013 nästan 57 000 uppdrag.

Men samtidigt som uppdragen har ökat, har antalet ambulanser legat på samma nivå de senaste åren.

Ulf Peter Lundberg menar att det måste finnas fler ambulanser för att klara målen.

– Om vi skulle nå målen på alla orter, så skulle vi behöva tio-tolv ambulanser till. De pengarna får vi nog inte, så vi får använda de resurser vi har för att förbättra våra resultat, säger han till radion.

Ambulansen ska vara framme inom 20 minuter när det gäller de mest akuta larmen. Det är Nu-sjukvårdens mål – ett mål som inte uppfylls.

Anledningen är för få ambulanser.

Invånare i Färgelanda kommun får vänta längst. Bara en fjärdedel, 26 procent, av de mest akuta utryckningarna kom fram inom 20 minuter under 2014. Och så har det sett ut de senaste åren.

– Det här beror på att det bara finns en ambulans i Färgelanda. Den behövs sällan i kommunen och får därför andra uppdrag, säger Ulf Peter Lundberg, verksamhetschef för ambulanserna i Nu-sjukvården, till P4 Väst.

Uppdrag ökat

Inte heller i Vänersborg, Trollhättan eller Uddevalla klarar man målet, men där nås i alla fall över 80 procent av sjukvårdsfallen inom 20 minuter.

Antalet uppdrag har också ökat kraftigt.

2008 hade man knappt 40 000 uppdrag och 2013 nästan 57 000 uppdrag.

Men samtidigt som uppdragen har ökat, har antalet ambulanser legat på samma nivå de senaste åren.

Ulf Peter Lundberg menar att det måste finnas fler ambulanser för att klara målen.

– Om vi skulle nå målen på alla orter, så skulle vi behöva tio-tolv ambulanser till. De pengarna får vi nog inte, så vi får använda de resurser vi har för att förbättra våra resultat, säger han till radion.