2015-01-23 15:44

2015-01-23 15:44

Slog sin gode man

HÖGSÄTER

En man i Högsäter ska ha slagit sin gode man.

För detta har åklagaren utfärdat ett strafföreläggande om 40 dagsböter á 50 kronor.

Om mannen godtar strafföreläggandet blir det ingen rättegång.

För detta har åklagaren utfärdat ett strafföreläggande om 40 dagsböter á 50 kronor.

Om mannen godtar strafföreläggandet blir det ingen rättegång.