2015-01-23 15:53

2015-01-23 15:53

Äldre kvinna körde utan körkort

En kvinna född 1936 har av åklagare fått ett strafföreläggande för att ha kört bil utan körkort på Delesgatan i Ed.

Påföljdsförslaget är 50 dagsböter á 50 kronor.

Påföljdsförslaget är 50 dagsböter á 50 kronor.