2015-01-20 06:00

2015-01-21 09:51

Dalsspira planerar flytt till Björnhuset

RÄNNELANDA: Vill satsa på komjölk

Getmjölksmejeriet Dalsspira kan komma att flytta till Björnhuset i Färgelanda. Anledningen är bland annat platsbrist, då företaget planerar att utöka med komjölk.

– Om allt går som vi har planerat ser det så ut.

Det säger Carina Johansson, som driver företaget tillsammans med maken Steve Johansson i Rännelandas gamla skola.

En av anledningarna till den planerade flytten är funderingar kring utökning av verksamheten. I ett halvår har företaget arbetat med en förstudie där möjligheten att börja med konsumtionsmjölk undersöks.

– Vi har i många år fått förfrågningar från mjölkbönder om vi inte vill satsa på komjölk, men det är först nu som vi känner oss redo för det. Dessutom behöver vi ett ben till att stå på. Vi måste göra något för att verksamheten ska sätta fart på riktigt, säger Carina Johansson.

Positiva bönder

Företaget kallade för några veckor sedan till möte med mjölkbönder från närområdet och bemötandet av idén var endast positiv.

– Det är tufft för mjölkbönderna i dag. Många säger att det finns risk för att de måste lägga ner, men ser det här som en anledning till att fortsätta. Mjölken som vi kan komma att sälja blir dyrare i butik, men den extra kronan går direkt till bonden, säger Carina Johansson.

Fyller Björnhuset

Satsningen innebär en stor investering, men exakt hur stor är i nuläget oklart.

Den kräver också utrymme, vilket Björnhuset kan erbjuda. Planen är att Dalsspira ska hyra de 800 kvadratmetrarna som i dag är tomma i fastigheten.

– Vi har fört samtal med Färgelanda kommun och den person som är intresserad av att köpa fastigheten. Inget är ännu skrivet, men det ser positivt ut, säger Carina Johansson.

En flytt till Björnhuset innebär också bättre logistik då företaget kan samarbete med andra företag som är verksamma i livsmedelsklustret.

På plats vid årsskiftet

Om allt går i lås planerar Dalsspira att vara på plats i Björnhuset vid årsskiftet 2015/2016.

– Det här är jättespännande och vi känner att vi har med oss alla på tåget, säger Carina Johansson.

– Om allt går som vi har planerat ser det så ut.

Det säger Carina Johansson, som driver företaget tillsammans med maken Steve Johansson i Rännelandas gamla skola.

En av anledningarna till den planerade flytten är funderingar kring utökning av verksamheten. I ett halvår har företaget arbetat med en förstudie där möjligheten att börja med konsumtionsmjölk undersöks.

– Vi har i många år fått förfrågningar från mjölkbönder om vi inte vill satsa på komjölk, men det är först nu som vi känner oss redo för det. Dessutom behöver vi ett ben till att stå på. Vi måste göra något för att verksamheten ska sätta fart på riktigt, säger Carina Johansson.

Positiva bönder

Företaget kallade för några veckor sedan till möte med mjölkbönder från närområdet och bemötandet av idén var endast positiv.

– Det är tufft för mjölkbönderna i dag. Många säger att det finns risk för att de måste lägga ner, men ser det här som en anledning till att fortsätta. Mjölken som vi kan komma att sälja blir dyrare i butik, men den extra kronan går direkt till bonden, säger Carina Johansson.

Fyller Björnhuset

Satsningen innebär en stor investering, men exakt hur stor är i nuläget oklart.

Den kräver också utrymme, vilket Björnhuset kan erbjuda. Planen är att Dalsspira ska hyra de 800 kvadratmetrarna som i dag är tomma i fastigheten.

– Vi har fört samtal med Färgelanda kommun och den person som är intresserad av att köpa fastigheten. Inget är ännu skrivet, men det ser positivt ut, säger Carina Johansson.

En flytt till Björnhuset innebär också bättre logistik då företaget kan samarbete med andra företag som är verksamma i livsmedelsklustret.

På plats vid årsskiftet

Om allt går i lås planerar Dalsspira att vara på plats i Björnhuset vid årsskiftet 2015/2016.

– Det här är jättespännande och vi känner att vi har med oss alla på tåget, säger Carina Johansson.

Dalsspira

Landets första och enda leveransmejeri för getmjölk.

Startade 2006.

Tillverkar bland annat ost, mjölk, yoghurt av getmjölk.

Källa: