2015-01-19 15:30

2015-01-21 09:48

Valbohem vill riva för att bygga nytt

FÄRGELANDA: Myndighetsnämnden vill bevara kulturhistoriskt hus

Valbohem vill riva för att bygga nytt. Myndighetsnämnden säger dock stopp då fastigheten anses ha ett kulturhistoriskt värde.
– Vill kommunen att det ska stå och förfalla så rättar vi oss efter det, säger Leif Eriksson, vd för Valbohem.

Det är fastigheten på Sågverksvägen 6 i Färgelanda som det handlar om.

För två år sedan köpte det kommunala bostadsbolaget Valbohem AB fastigheten.

– Vi hade planer att på sikt riva den och bygga ett nytt hyreshus, säger Leif Eriksson.

Valbohem ansökte strax därefter om rivningslov, vilket beviljades av den dåvarande samhällsbyggnadschefen Jan Myrén.

– Vi har efter det rivit värmeanläggningen i huset och kopplat bort vattnet. Det var flera år sedan som det var i bruk. Vi har också rivit två timrade magasin som stod på tomten, säger Leif Eriksson.

Där tog det sedan stopp.

Stoppade rivning

Fastighetens kulturhistoriska värde uppmärksammades av bland annat hembygdsföreningen och Västarvet och i december förra året hamnade ärendet på myndighetsnämndens bord.

– Tjänstemannen hade inte delegation på att fatta rivningslov gällande kulturhistoriskt intressanta byggnader. Därför hamnade ärendet hos oss och vi fattade beslut om att inte riva den, sa nämndordföranden GullBritt Johansson (C), till Dalslänningen i december.

Överklagat

Centerpartiet och Moderaterna röstade för att bevara fastigheten. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

– Det är ju lite märkligt. Vi är ju ett kommunalt bolag och om Färgelanda kommun vill att fastigheten ska stå och förfalla rättar vi oss efter det. Men var går gränsen? Hur mycket får det kosta för att det ska stå kvar? säger Leif Eriksson.

Enligt tidningen Bohusläningen ska myndighetsnämndens beslut ha överklagats av Jan Myrén själv, som hävdar att beslutet är olagligen fattat.

Myndighetsnämnden har möte igen den 29 januari.

Det är fastigheten på Sågverksvägen 6 i Färgelanda som det handlar om.

För två år sedan köpte det kommunala bostadsbolaget Valbohem AB fastigheten.

– Vi hade planer att på sikt riva den och bygga ett nytt hyreshus, säger Leif Eriksson.

Valbohem ansökte strax därefter om rivningslov, vilket beviljades av den dåvarande samhällsbyggnadschefen Jan Myrén.

– Vi har efter det rivit värmeanläggningen i huset och kopplat bort vattnet. Det var flera år sedan som det var i bruk. Vi har också rivit två timrade magasin som stod på tomten, säger Leif Eriksson.

Där tog det sedan stopp.

Stoppade rivning

Fastighetens kulturhistoriska värde uppmärksammades av bland annat hembygdsföreningen och Västarvet och i december förra året hamnade ärendet på myndighetsnämndens bord.

– Tjänstemannen hade inte delegation på att fatta rivningslov gällande kulturhistoriskt intressanta byggnader. Därför hamnade ärendet hos oss och vi fattade beslut om att inte riva den, sa nämndordföranden GullBritt Johansson (C), till Dalslänningen i december.

Överklagat

Centerpartiet och Moderaterna röstade för att bevara fastigheten. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

– Det är ju lite märkligt. Vi är ju ett kommunalt bolag och om Färgelanda kommun vill att fastigheten ska stå och förfalla rättar vi oss efter det. Men var går gränsen? Hur mycket får det kosta för att det ska stå kvar? säger Leif Eriksson.

Enligt tidningen Bohusläningen ska myndighetsnämndens beslut ha överklagats av Jan Myrén själv, som hävdar att beslutet är olagligen fattat.

Myndighetsnämnden har möte igen den 29 januari.

Sågverksvägen 6

Fastigheten byggdes i början av 1900-talet. Den har i många år används som affärslokal, i början som lanthandel. På senare år har det bland annat varit en mattaffär och second-hand butik i lokalerna.

Källa: