2018-09-07 06:00

2018-09-07 06:00

Viktiga val i Värmland

Signerat

På söndag sker det val inte bara till riksdagen utan också till kommuner och landsting, eller regioner som de kommer att kallas. De valen är också viktiga, men inte lika präglade av politiska skiljelinjer. Ofta kan det vara enskilda sakfrågor som splittrar.

Flera lokala partier har uppstått i de värmländska kommunerna de senaste valen, och i år har de blivit ännu fler. De bådar för än mer oklara majoritetsförhållanden i olika fullmäktige, om det ens kommer att gå att bilda fungerande majoriteter. Måhända får vi se prov på en del intressanta konstellationer efter valet.

I Karlstads kommun har ju motståndet mot en planerad Muminpark på Skutberget lett till uppkomsten av Karlstadpartiet Livskvalitet, som mycket väl kan komma in med ett antal mandat i fullmäktige. Även Sjukvårdspartiet i Värmland ställer nu upp i kommunen, liksom ett parti som kallar sig Karlstads framtid och som värnar om ytterområdena.

Givet att också Sverigedemokraterna kommer att växa så lär det bli svårt för den nuvarande blågröna majoriteten att styra som förut. Men med så många tungor på vågen kommer också Socialdemokraterna, som om de följer rikstrenden inte heller kommer att göra något kanonval, att få svårt att ta över.

Därför var det inte så förvånande att Per-Samuel Nisser (M) och Linda Larsson (S) under en debatt i måndags inte uteslöt att de skulle kunna regera ihop. För stabilitetens skull förstås, men en sådan koalition vore olycklig. Som alltid när två stora styr så kommer andra i kläm och det blir ingen riktig opposition. Eller snarare så spär det på tillväxten av mindre missnöjespartier, som upplevs som varandes den enda opposition som återstår.

Andra kommuner har sina uppstickarpartier. I Eda har det numera ganska gamla Hela Edas Lista styrt under den gångna mandatperioden och frågan är om de får fortsätta med det. Annars är det ofta skolfrågor som lett fram till bildandet av nya partier och/eller att gamla etablerade partier förlorat makten.

I Sunne har det varit politiskt kaos de senaste fyra åren, och det beror på Hela Sunnes intåg. Det partiet uppstod i protest mot nedläggningar av byskolor och rubbande det tidigare Centerstyret. Första halvan av mandatperioden styrde därför Socialdemokraterna med HS, Miljöpartiet och Vänstern. Men halvvägs in så kunde Centern komma tillbaka med Moderaterna och Liberalerna, sedan HS röstat mot S budget. Men i år fick S igenom sin budget då alla andra utom C och L lade ned sina röster. Står Sunneborna ut med ett fortsatt politiskt kaos?

I Hagfors ställer partiet Oberoende Realister upp och de kan komma att röra om i den kompakta S-grytan som råder där. De uppstod delvis som en protest mot turerna kring om Råda skola skulle ha kvar sitt mellanstadium eller inte.

I tidigare Centerdominerade Årjäng har missnöjet med skolnedläggningar lett till att S har kommunalrådsposten med de övriga borgerligas goda minne. Men nu har M tröttnat och flaggar för att de vill avsätta S-rådet även om det sker med hjälp av SD. Det kan bli spännande. Även i S-fästet Filipstad har M lekt med tanken på att kunna ta stöd av SD för att försöka få bort S.

Folkomröstningen om att behålla två högstadium på Hammarö har livat upp oppositionen på öa, och gammalt groll inom M verkar vara överspelat. Problemet är C, som styrt med S. Hur ställer de sig till det framöver? Andra kommuner lunkar på utan någon större politisk utveckling. I Munkfors ställer Moderaterna inte ens upp med någon lista, så tröstlöst upplevs det politiska arbetet.

I år kommer valet till landstingsfullmäktige i praktiken att bli ett val till regionfullmäktige. Vid årsskiftet så bildas nämligen Region Värmland av nuvarande landstinget och av resterna av det kommunalförbund som i dag bär namnet Region Värmland. Det blir en regionkommun som får utökat ansvar för saker som regional utveckling, kultur och kollektivtrafik, förutom sjukvården. Även där blir det intressant att se hur mandatfördelningen blir, givet förväntad tillväxt av SD, och om dagens koalition Värmlandssamverkan får lämna över till det röda gänget. Det vore olyckligt om partier som inte riktigt greppar det här med dynamik och företagsamhet tar över utvecklingen av Värmland.

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Flera lokala partier har uppstått i de värmländska kommunerna de senaste valen, och i år har de blivit ännu fler. De bådar för än mer oklara majoritetsförhållanden i olika fullmäktige, om det ens kommer att gå att bilda fungerande majoriteter. Måhända får vi se prov på en del intressanta konstellationer efter valet.

I Karlstads kommun har ju motståndet mot en planerad Muminpark på Skutberget lett till uppkomsten av Karlstadpartiet Livskvalitet, som mycket väl kan komma in med ett antal mandat i fullmäktige. Även Sjukvårdspartiet i Värmland ställer nu upp i kommunen, liksom ett parti som kallar sig Karlstads framtid och som värnar om ytterområdena.

Givet att också Sverigedemokraterna kommer att växa så lär det bli svårt för den nuvarande blågröna majoriteten att styra som förut. Men med så många tungor på vågen kommer också Socialdemokraterna, som om de följer rikstrenden inte heller kommer att göra något kanonval, att få svårt att ta över.

Därför var det inte så förvånande att Per-Samuel Nisser (M) och Linda Larsson (S) under en debatt i måndags inte uteslöt att de skulle kunna regera ihop. För stabilitetens skull förstås, men en sådan koalition vore olycklig. Som alltid när två stora styr så kommer andra i kläm och det blir ingen riktig opposition. Eller snarare så spär det på tillväxten av mindre missnöjespartier, som upplevs som varandes den enda opposition som återstår.

Andra kommuner har sina uppstickarpartier. I Eda har det numera ganska gamla Hela Edas Lista styrt under den gångna mandatperioden och frågan är om de får fortsätta med det. Annars är det ofta skolfrågor som lett fram till bildandet av nya partier och/eller att gamla etablerade partier förlorat makten.

I Sunne har det varit politiskt kaos de senaste fyra åren, och det beror på Hela Sunnes intåg. Det partiet uppstod i protest mot nedläggningar av byskolor och rubbande det tidigare Centerstyret. Första halvan av mandatperioden styrde därför Socialdemokraterna med HS, Miljöpartiet och Vänstern. Men halvvägs in så kunde Centern komma tillbaka med Moderaterna och Liberalerna, sedan HS röstat mot S budget. Men i år fick S igenom sin budget då alla andra utom C och L lade ned sina röster. Står Sunneborna ut med ett fortsatt politiskt kaos?

I Hagfors ställer partiet Oberoende Realister upp och de kan komma att röra om i den kompakta S-grytan som råder där. De uppstod delvis som en protest mot turerna kring om Råda skola skulle ha kvar sitt mellanstadium eller inte.

I tidigare Centerdominerade Årjäng har missnöjet med skolnedläggningar lett till att S har kommunalrådsposten med de övriga borgerligas goda minne. Men nu har M tröttnat och flaggar för att de vill avsätta S-rådet även om det sker med hjälp av SD. Det kan bli spännande. Även i S-fästet Filipstad har M lekt med tanken på att kunna ta stöd av SD för att försöka få bort S.

Folkomröstningen om att behålla två högstadium på Hammarö har livat upp oppositionen på öa, och gammalt groll inom M verkar vara överspelat. Problemet är C, som styrt med S. Hur ställer de sig till det framöver? Andra kommuner lunkar på utan någon större politisk utveckling. I Munkfors ställer Moderaterna inte ens upp med någon lista, så tröstlöst upplevs det politiska arbetet.

I år kommer valet till landstingsfullmäktige i praktiken att bli ett val till regionfullmäktige. Vid årsskiftet så bildas nämligen Region Värmland av nuvarande landstinget och av resterna av det kommunalförbund som i dag bär namnet Region Värmland. Det blir en regionkommun som får utökat ansvar för saker som regional utveckling, kultur och kollektivtrafik, förutom sjukvården. Även där blir det intressant att se hur mandatfördelningen blir, givet förväntad tillväxt av SD, och om dagens koalition Värmlandssamverkan får lämna över till det röda gänget. Det vore olyckligt om partier som inte riktigt greppar det här med dynamik och företagsamhet tar över utvecklingen av Värmland.

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.