2018-07-04 06:00

2018-07-04 06:00

Snabbare järnväg i Almedalen

Signerat:

Oslo-Sthlm 2.55. Under några år har frågan om en snabbare järnvägsförbindelse mellan de två nordiska huvudstäderna diskuterats flitigt, och under årets Almedalsvecka presenterades ett genomarbetat affärsförslag med en stor del privat finansiering.

Det var bolaget Oslo-Sthlm 2.55 (som ägs av regionerna i Värmland, Örebro och Västmanland, samt Karlstads, Örebro och Västerås kommuner) som redogjorde för ett ”business case” som de blygsamt kallar för ”Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt”. Det finurliga är att av en beräknad kostnad på 64 miljarder kronor så skulle drygt 40 komma från privata intressenter, och sådana finns det gott om.

Det har man sett till när planerna tagits fram, och vilken regering på båda sidor av gränsen skulle i ett sådant läge säga nej till att lägga upp de 24 miljarder det handlar om? Staten har redan, genom Trafikverkets åtgärdsvalstudie och regeringens nationella infrastrukturplan, slagit fast hur viktigt stråket är. Med en restid på strax under tre timmar så skulle man få en marknadsandel på 70 procent. Man har också räknat ut att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt.

Tanken är inte att använda sig av en vanlig modell med offentlig-privat samverkan utan med en mer kommersiell modell där staten anlitar så kallade koncessionärer som bygger och driver spåren. Allt skulle kunna vara färdigställt 2010/31. Då blir det dubbelspår hela vägen med nybyggda spår mellan Kristinehamn och Örebro samt på den norska sidan.

Det gäller nu att ro allt i hamn och sedan sätta igång. Jag minns för bara några år sedan då jag var på en annan liknande presentation i en liten trång medeltida källare i Almedalen. Nu hölls presentationen på Clarion Hotel Wisby, vilket säger en hel del om hur långt fram man kommit på ganska kort tid.

Stad och land var också ett ämne som sysselsatte en del i Almedalen. LRF höll ett seminarium på temat där andemeningen var att man, likt två föräldrar, måste kunna samsas för allas bästa. Annars är det ju så att det sker en stadig befolkningsminskning i stora delar av västvärlden och att urbaniseringen fortsätter. Men, som Josefina Syssner från Linköpings universitet påpekade så beror minskningen mycket på låga födelsetal mer än utflyttning. Förutsättningarna är dock mycket olika och det finns stora skillnader på olika landsbygder.

Fredrik Torehammar från Stockholms handelskammare ville modifiera bilden genom att säga att det inte bara är landsorten som missgynnas genom dumma beslut om skatt på avstånd och inskränkt äganderätt till skogsmark. Även städerna missgynnas av statsmakten genom dysfunktionell bostadsmarknad och svårigheter för kvalificerad arbetskraft att kunna invandra.

Ett annat seminarium anordnat av Svenska jägareförbundet visade på att det finns en annan sorts motsättning. Det blev nämligen stört att så kallade djurrättsaktivister från Hunt Saboteurs Sweden och fick flyttas ut av tillkallad polis. När så många – med all rätt – blir upprörda över närvaron över nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen i Almedalen borde man också bli upprörd över hur även andra tillgriper odemokratiska metoder och stör öppna möten. Sådant är främmande för allt vad Almedalsveckan står för.

 

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

 

Det var bolaget Oslo-Sthlm 2.55 (som ägs av regionerna i Värmland, Örebro och Västmanland, samt Karlstads, Örebro och Västerås kommuner) som redogjorde för ett ”business case” som de blygsamt kallar för ”Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt”. Det finurliga är att av en beräknad kostnad på 64 miljarder kronor så skulle drygt 40 komma från privata intressenter, och sådana finns det gott om.

Det har man sett till när planerna tagits fram, och vilken regering på båda sidor av gränsen skulle i ett sådant läge säga nej till att lägga upp de 24 miljarder det handlar om? Staten har redan, genom Trafikverkets åtgärdsvalstudie och regeringens nationella infrastrukturplan, slagit fast hur viktigt stråket är. Med en restid på strax under tre timmar så skulle man få en marknadsandel på 70 procent. Man har också räknat ut att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt.

Tanken är inte att använda sig av en vanlig modell med offentlig-privat samverkan utan med en mer kommersiell modell där staten anlitar så kallade koncessionärer som bygger och driver spåren. Allt skulle kunna vara färdigställt 2010/31. Då blir det dubbelspår hela vägen med nybyggda spår mellan Kristinehamn och Örebro samt på den norska sidan.

Det gäller nu att ro allt i hamn och sedan sätta igång. Jag minns för bara några år sedan då jag var på en annan liknande presentation i en liten trång medeltida källare i Almedalen. Nu hölls presentationen på Clarion Hotel Wisby, vilket säger en hel del om hur långt fram man kommit på ganska kort tid.

Stad och land var också ett ämne som sysselsatte en del i Almedalen. LRF höll ett seminarium på temat där andemeningen var att man, likt två föräldrar, måste kunna samsas för allas bästa. Annars är det ju så att det sker en stadig befolkningsminskning i stora delar av västvärlden och att urbaniseringen fortsätter. Men, som Josefina Syssner från Linköpings universitet påpekade så beror minskningen mycket på låga födelsetal mer än utflyttning. Förutsättningarna är dock mycket olika och det finns stora skillnader på olika landsbygder.

Fredrik Torehammar från Stockholms handelskammare ville modifiera bilden genom att säga att det inte bara är landsorten som missgynnas genom dumma beslut om skatt på avstånd och inskränkt äganderätt till skogsmark. Även städerna missgynnas av statsmakten genom dysfunktionell bostadsmarknad och svårigheter för kvalificerad arbetskraft att kunna invandra.

Ett annat seminarium anordnat av Svenska jägareförbundet visade på att det finns en annan sorts motsättning. Det blev nämligen stört att så kallade djurrättsaktivister från Hunt Saboteurs Sweden och fick flyttas ut av tillkallad polis. När så många – med all rätt – blir upprörda över närvaron över nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen i Almedalen borde man också bli upprörd över hur även andra tillgriper odemokratiska metoder och stör öppna möten. Sådant är främmande för allt vad Almedalsveckan står för.

 

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.