2018-06-18 06:00

2018-06-18 06:00

Vargavinter väntar landsbygden

Signerat:

Vid utformningen av en klok rovdjurspolitik räcker det inte med att väga in vargens perspektiv, de människor som får bära de sociala och ekonomiska kostnaderna av vargen måste också få inflytande, skriver Hugo Selling.

Naturvårdsverket meddelade den 7 juni att licensjakten på varg stoppas i vinter eftersom att stammen minskat med 14 procent jämfört med föregående år. Naturvårdsverket tror att det minskade antalet beror på ökad illegal jakt medan Svenska Jägareförbundet tror att det delvis också beror på att vargar vandrat över till Norge. Men om det nu är så att den illegala jakten ökar vore ett totalstopp som att försöka släcka en eld med bensin.

Enligt vinterns inventering ligger vargstammen på 305 vargar. Riksdagen har fattat beslut om att vi ska ha mellan 170 och 270 vargar i Sverige. Vargstammen skulle alltså kunna minska med mer än en tredjedel av dagens storlek och fortfarande ligga inom det lagstadgade spannet.

Till stöd för sitt kontroversiella beslut hänvisar Naturvårdsverket till ett antal experter som menar att vi bör ha fler vargar i Sverige. Men till skillnad från riksdagens beslut har Naturvårdsverkets experter enbart tagit vargens genetik och biologi i beaktande. Vid utformningen av en klok rovdjurspolitik räcker det inte med att väga in vargens perspektiv, de människor som får bära de sociala och ekonomiska kostnaderna av vargen måste också få inflytande.

De som vill ha mer varg i Sverige menar att 300 vargar är lite i förhållande till vårt lands stora areal. Sverige är mycket riktigt ett stort land, men vargen får bara finnas i ett fåtal landskap i Mellansverige. Vargen begränsas i norr av renskötselområden som är fredade från rovdjur och i söder av jordbruk och annan mänsklig aktivitet som skulle ta stor skada av varg. Oavsett vad som framförs i debatten så trängs över 300 vargar i ett område som motsvarar en fjärdedel av Sveriges totala yta.

Detta ger uppenbarligen stora känningar för de som bor och lever i vargtäta områden. Så sent som för en månad sedan beslutade säteriet och fårfarmen Molstaberg, i höjd med Södertälje, att lägga ned sin verksamhet. Efter 160 dödade får utan att ha fått skyddsjakt beviljad orkade ägarna inte mer. När vargstammen växer sig för stor samtidigt som länsstyrelserna vägrar bevilja skyddsjakt förlorar vargförvaltningen legitimitet hos stora delar av befolkningen. Hur många andra skulle klara av att se sitt livsverk gå om intet på grund av beslut fattade långt från den verklighet som de själva lever i?

Jakt är inte bara en viktig del av svensk kultur och tradition utan fyller ett viktigt syfte i att reglera vilt- och rovdjursstammen. Erfarenheter från Finland visar att när den legala möjligheten att reglera vargstammen försvinner kommer andra träda fram. Risken är stor att vi kommer se ökad tjuvjakt och med det tappad kontroll över stammen.

Naturvårdsverkets beslut innebär att vi kommer att ha en för stor vargstam, vilket är skadligt för jakt, jordbruk och alla som bor och verkar på landsbygden. Men det är även skadligt för vargen eftersom det riskerar att leda till ökad tjuvjakt. Regeringen och riksdagen bör därför återta ansvar för vargförvaltningen och se till att intentionerna med lagstiftningen efterlevs.

Hugo Selling

Svenska Nyhetsbyrån

Naturvårdsverket meddelade den 7 juni att licensjakten på varg stoppas i vinter eftersom att stammen minskat med 14 procent jämfört med föregående år. Naturvårdsverket tror att det minskade antalet beror på ökad illegal jakt medan Svenska Jägareförbundet tror att det delvis också beror på att vargar vandrat över till Norge. Men om det nu är så att den illegala jakten ökar vore ett totalstopp som att försöka släcka en eld med bensin.

Enligt vinterns inventering ligger vargstammen på 305 vargar. Riksdagen har fattat beslut om att vi ska ha mellan 170 och 270 vargar i Sverige. Vargstammen skulle alltså kunna minska med mer än en tredjedel av dagens storlek och fortfarande ligga inom det lagstadgade spannet.

Till stöd för sitt kontroversiella beslut hänvisar Naturvårdsverket till ett antal experter som menar att vi bör ha fler vargar i Sverige. Men till skillnad från riksdagens beslut har Naturvårdsverkets experter enbart tagit vargens genetik och biologi i beaktande. Vid utformningen av en klok rovdjurspolitik räcker det inte med att väga in vargens perspektiv, de människor som får bära de sociala och ekonomiska kostnaderna av vargen måste också få inflytande.

De som vill ha mer varg i Sverige menar att 300 vargar är lite i förhållande till vårt lands stora areal. Sverige är mycket riktigt ett stort land, men vargen får bara finnas i ett fåtal landskap i Mellansverige. Vargen begränsas i norr av renskötselområden som är fredade från rovdjur och i söder av jordbruk och annan mänsklig aktivitet som skulle ta stor skada av varg. Oavsett vad som framförs i debatten så trängs över 300 vargar i ett område som motsvarar en fjärdedel av Sveriges totala yta.

Detta ger uppenbarligen stora känningar för de som bor och lever i vargtäta områden. Så sent som för en månad sedan beslutade säteriet och fårfarmen Molstaberg, i höjd med Södertälje, att lägga ned sin verksamhet. Efter 160 dödade får utan att ha fått skyddsjakt beviljad orkade ägarna inte mer. När vargstammen växer sig för stor samtidigt som länsstyrelserna vägrar bevilja skyddsjakt förlorar vargförvaltningen legitimitet hos stora delar av befolkningen. Hur många andra skulle klara av att se sitt livsverk gå om intet på grund av beslut fattade långt från den verklighet som de själva lever i?

Jakt är inte bara en viktig del av svensk kultur och tradition utan fyller ett viktigt syfte i att reglera vilt- och rovdjursstammen. Erfarenheter från Finland visar att när den legala möjligheten att reglera vargstammen försvinner kommer andra träda fram. Risken är stor att vi kommer se ökad tjuvjakt och med det tappad kontroll över stammen.

Naturvårdsverkets beslut innebär att vi kommer att ha en för stor vargstam, vilket är skadligt för jakt, jordbruk och alla som bor och verkar på landsbygden. Men det är även skadligt för vargen eftersom det riskerar att leda till ökad tjuvjakt. Regeringen och riksdagen bör därför återta ansvar för vargförvaltningen och se till att intentionerna med lagstiftningen efterlevs.

Hugo Selling

Svenska Nyhetsbyrån

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.