2018-04-12 06:00

2018-04-12 06:00

Sjöfartens utsläpp måste minska

Signerat: Direkt från Europaparlamentet

Det är alltså definitivt inte hållbart att sjöfarten seglar under radarn och har frikort från att reducera sina koldioxidutsläpp, skriver Jytte Guteland.

I början av nästa vecka samlas FN:s sjöfartsorganisation (IMO) i London. Då väntas de fatta beslut om hur den internationella sjöfarten ska förhålla sig till kampen mot den globala uppvärmningen.

I dag är sjöfarten den enda sektorn vars koldioxidutsläpp inte regleras med mål om minskningar. Samtidigt ökar sjöfarten och klimatutsläppen beräknas därför öka betydligt från dagens 3 procent av de samlade koldioxidutsläppen till närmare 20 procent år 2050.

Det är alltså definitivt inte hållbart att sjöfarten seglar under radarn och har frikort från att reducera sina koldioxidutsläpp. Även om det omtalade Parisavtalet inte inkluderade sjöfarten specifikt, säger avtalet tydligt att alla länder och alla sektorer ska bidra till minskningen av den globala uppvärmningen.

Själv ska jag leda Europaparlamentets delegation som bevakar IMO-konferensen i veckan. Vår uppgift är att följa diskussionen men också att förklara EU:s politik, vilken innebär att IMO måste öka klimatambitionen, annars krävs att EU går före och beslutar om egen lagstiftning.

Detta är tredje året jag besöker IMO:s konferens, som diskuterar skydd av havsmiljön. Jag hoppas verkligen att vi denna gång ska få uppleva att IMO tar sin viktiga roll på allvar och slutar skjuta upp besluten på framtiden.

Det är tröttsamt att gång på gång få höra att EU bör låta bli att klimatreglera sjöfarten eftersom detta ska göras av IMO och sedan, när IMO väl samlas och har chansen, då säger man att detta ska göras vid nästa konferens. En fin argumentationsteknik som hela tiden syftar till att branschen ska slippa ta ansvar.

Vi från Europaparlamentet kommer att göra vårt bästa för att IMO ska höra vår åsikt, nämligen den att sjöfartens utsläpp ska läggas i linje med Parisavtalets 1.5-gradersmål. Det innebär att sektorns utsläpp måste minska på såväl lång som kort sikt. Några steg på vägen som vi borde få se nästa vecka:

• En långsiktig målsättning att minska sjöfartens utsläpp med 70-100 procent till år 2050 jämfört med år 2008s nivåer.

• Att farten sänks för transporter, vilket kan minska fartygsutsläppen med upp till en tredjedel. Dessutom innebär det att kostnaderna för bränsleförbrukningen minskar.

• Ökat arbete med energieffektiv design för nya fartyg, så att potentialen här tas tillvara. Studier visar att det går att snabba på den här utvecklingen och därför bör kraven på energieffektiv design tidigareläggas från år 2025 till år 2022.

Det är min förhoppning att de första stegen i IMO till en eventuell strategi för att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser kommer att återspegla dessa krav. Det behövs om vi ska klara Parismålet och om sjöfarten ska ta sitt ansvar och börja hjälpa det globala klimatarbetet.

Jytte Guteland

Europaparlamentariker (S)

I början av nästa vecka samlas FN:s sjöfartsorganisation (IMO) i London. Då väntas de fatta beslut om hur den internationella sjöfarten ska förhålla sig till kampen mot den globala uppvärmningen.

I dag är sjöfarten den enda sektorn vars koldioxidutsläpp inte regleras med mål om minskningar. Samtidigt ökar sjöfarten och klimatutsläppen beräknas därför öka betydligt från dagens 3 procent av de samlade koldioxidutsläppen till närmare 20 procent år 2050.

Det är alltså definitivt inte hållbart att sjöfarten seglar under radarn och har frikort från att reducera sina koldioxidutsläpp. Även om det omtalade Parisavtalet inte inkluderade sjöfarten specifikt, säger avtalet tydligt att alla länder och alla sektorer ska bidra till minskningen av den globala uppvärmningen.

Själv ska jag leda Europaparlamentets delegation som bevakar IMO-konferensen i veckan. Vår uppgift är att följa diskussionen men också att förklara EU:s politik, vilken innebär att IMO måste öka klimatambitionen, annars krävs att EU går före och beslutar om egen lagstiftning.

Detta är tredje året jag besöker IMO:s konferens, som diskuterar skydd av havsmiljön. Jag hoppas verkligen att vi denna gång ska få uppleva att IMO tar sin viktiga roll på allvar och slutar skjuta upp besluten på framtiden.

Det är tröttsamt att gång på gång få höra att EU bör låta bli att klimatreglera sjöfarten eftersom detta ska göras av IMO och sedan, när IMO väl samlas och har chansen, då säger man att detta ska göras vid nästa konferens. En fin argumentationsteknik som hela tiden syftar till att branschen ska slippa ta ansvar.

Vi från Europaparlamentet kommer att göra vårt bästa för att IMO ska höra vår åsikt, nämligen den att sjöfartens utsläpp ska läggas i linje med Parisavtalets 1.5-gradersmål. Det innebär att sektorns utsläpp måste minska på såväl lång som kort sikt. Några steg på vägen som vi borde få se nästa vecka:

• En långsiktig målsättning att minska sjöfartens utsläpp med 70-100 procent till år 2050 jämfört med år 2008s nivåer.

• Att farten sänks för transporter, vilket kan minska fartygsutsläppen med upp till en tredjedel. Dessutom innebär det att kostnaderna för bränsleförbrukningen minskar.

• Ökat arbete med energieffektiv design för nya fartyg, så att potentialen här tas tillvara. Studier visar att det går att snabba på den här utvecklingen och därför bör kraven på energieffektiv design tidigareläggas från år 2025 till år 2022.

Det är min förhoppning att de första stegen i IMO till en eventuell strategi för att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser kommer att återspegla dessa krav. Det behövs om vi ska klara Parismålet och om sjöfarten ska ta sitt ansvar och börja hjälpa det globala klimatarbetet.

Jytte Guteland

Europaparlamentariker (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.