2018-02-13 06:00

2018-02-13 06:00

Inget gott gry i grabben

BUBBEL FRÅN BYRÅN

Är tanken att alla ska ha pyttehundar som aldrig släpps utanför lägenheten utom när de är nedstoppade i en handväska, undrar Byrån.

Sveriges bristande försvarsförmåga är vida känd i världen. Men det finns aspekter där vi är världsledande. Därför har regeringen nu gett försvarsmakten i uppdrag att stödja FN med genderkompetens. Det känns bra ändå. Vi kanske inte kan försvara oss mot Ryssland. Men när de kommer kan Försvaret åtminstone förklara för Putin att han har en dålig kvinnosyn.

Gör en pudel

En hundägare har strikt ansvar för sin hund. Orsakar den skador är du som ägare enligt lag skyldig att ersätta dessa. Ett föredömligt enkelt system. Men det duger tydligen inte för Länsförsäkringar Jämtland som har nekat ersättning för en jakthund som skadats av en annan. Försäkringsbolaget anser att det är en medveten risk att släppa sin hund under jakt och den skadade hundens ägare därför ska stå för sina egna kostnader.

Byrån ser med oro på denna urbaniserade syn på hunden. Brukshundsägare göre sig icke besvär. Är tanken att alla ska ha pyttehundar som aldrig släpps utanför lägenheten utom när de är nedstoppade i en handväska?

Rimliga prioriteringar

Utländska ligors maskinstölder fortsätter. Polisen hinner inte agera och ligorna stoppas inte i tullen. Anledningen till detta är att tullen inte har befogenhet att ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods. Istället tvingas de se på när bilar fulla med exempelvis båtmotorer lämnar landet.

För att åtgärda detta krävs antingen en ny förordning eller att brottsbalken ändras. Ingetdera lär ske inom en snar framtid. Dock finns redan motsvarande förordning mot utförsel av snus till andra EU-länder. Byrån antar att det gäller att prioritera.

Revolutionens runda hörn

Kommunistiska partiet i Borås får inte hyra kommunens lokaler. Detta eftersom partiet är direkt antidemokratiskt och dessutom våldsbejakande. Företrädare för partiet säger sig till Göteborgs-Posten vara chockade och att det visserligen står i partiprogrammet att historien visat att arbetarklassen måste vara beredd på väpnad kamp i strid med lagar och regler men att det inte innebär att de är för våld. Lyckligtvis räddades partiets möte av kapitalismen – ett kafé hyr ut sina lokaler i stället.

Svenska Nyhetsbyrån

Sveriges bristande försvarsförmåga är vida känd i världen. Men det finns aspekter där vi är världsledande. Därför har regeringen nu gett försvarsmakten i uppdrag att stödja FN med genderkompetens. Det känns bra ändå. Vi kanske inte kan försvara oss mot Ryssland. Men när de kommer kan Försvaret åtminstone förklara för Putin att han har en dålig kvinnosyn.

Gör en pudel

En hundägare har strikt ansvar för sin hund. Orsakar den skador är du som ägare enligt lag skyldig att ersätta dessa. Ett föredömligt enkelt system. Men det duger tydligen inte för Länsförsäkringar Jämtland som har nekat ersättning för en jakthund som skadats av en annan. Försäkringsbolaget anser att det är en medveten risk att släppa sin hund under jakt och den skadade hundens ägare därför ska stå för sina egna kostnader.

Byrån ser med oro på denna urbaniserade syn på hunden. Brukshundsägare göre sig icke besvär. Är tanken att alla ska ha pyttehundar som aldrig släpps utanför lägenheten utom när de är nedstoppade i en handväska?

Rimliga prioriteringar

Utländska ligors maskinstölder fortsätter. Polisen hinner inte agera och ligorna stoppas inte i tullen. Anledningen till detta är att tullen inte har befogenhet att ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods. Istället tvingas de se på när bilar fulla med exempelvis båtmotorer lämnar landet.

För att åtgärda detta krävs antingen en ny förordning eller att brottsbalken ändras. Ingetdera lär ske inom en snar framtid. Dock finns redan motsvarande förordning mot utförsel av snus till andra EU-länder. Byrån antar att det gäller att prioritera.

Revolutionens runda hörn

Kommunistiska partiet i Borås får inte hyra kommunens lokaler. Detta eftersom partiet är direkt antidemokratiskt och dessutom våldsbejakande. Företrädare för partiet säger sig till Göteborgs-Posten vara chockade och att det visserligen står i partiprogrammet att historien visat att arbetarklassen måste vara beredd på väpnad kamp i strid med lagar och regler men att det inte innebär att de är för våld. Lyckligtvis räddades partiets möte av kapitalismen – ett kafé hyr ut sina lokaler i stället.

Svenska Nyhetsbyrån

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.