2017-08-12 06:00

2017-08-12 06:00

Planekonomi på vårdcentral

:

Att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att komma fram på telefon till vårdcentralen Gripen i Karlstad är välkänt, och det skrivs om det emellanåt. I våras fick jag själv erfarenhet av det. Men vad kan det bero på? De som valt att lista sig på någon av de privata vårdcentralerna brukar inte alls ha samma problem. Och däri ligger också svaret.

En person som arbetar på Gripen har berättat för mig att administrationen inte bryr sig om hur många patienter de har. De är snarare glada över om fler Karlstadsbor söker sig någon annanstans för då blir det mindre besvär för dem. Så fungerar det i en planekonomi där det inte finns några incitament att ha nöjda kunder/patienter!

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att komma fram på telefon till vårdcentralen Gripen i Karlstad är välkänt, och det skrivs om det emellanåt. I våras fick jag själv erfarenhet av det. Men vad kan det bero på? De som valt att lista sig på någon av de privata vårdcentralerna brukar inte alls ha samma problem. Och däri ligger också svaret.

En person som arbetar på Gripen har berättat för mig att administrationen inte bryr sig om hur många patienter de har. De är snarare glada över om fler Karlstadsbor söker sig någon annanstans för då blir det mindre besvär för dem. Så fungerar det i en planekonomi där det inte finns några incitament att ha nöjda kunder/patienter!

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.