2017-05-16 06:00

2017-05-16 06:00

Arbetet med kyrkohandboken har gått rätt till

Replik:

Beträffande kritik av det teologiska innehållet kan sägas att kunniga teologer har funnits med i tillräcklig omfattning, skriver Sven Kragh.

Svar på Adam Davidsson (NWT 6/5)

Under rubriken ”Oklok kyrkohandbok” skriver Adam Davidsson om arbetet med en ny Handbok för Svenska kyrkan om innehållet och processen i detta mångmiljonprojekt inom Svenska kyrkan.

• Språket

Uppdraget från kyrkomöte och kyrkostyrelse var att använda ett nutida språk med särskild hänsyn till, att vi hade fått en ny helbibel år 2000.

Styrgruppen förundrade sig över Svenska Akademiens svar, eftersom detta svar beträffande språket hade utgått från tidigare utgåvor av bibeln än Bibel 2000. Vi konstaterade också att andra i sina svar helt utan källkritik hänvisat till Svenska Akademien, vars svar gällde tidigare utgåvor.

• Teologin

Beträffande kritik av det teologiska innehållet kan sägas att kunniga teologer har funnits med i tillräcklig omfattning. Men det fanns ett behov av att föra ett samtal med biskopsmötet om språk och teologi, vilket också skett.

• Musiken

Under arbetet har många musiker deltagit. Eftersom dessa endast behandlade vissa delar av handboksarbetet, beslöt projektledningen att deras alster skulle ses som arbetsmaterial, och inte vara offentliga i enlighet med dessa musikers önskemål.

Att föra ihop språk, teologi och musik i en kyrkohandbok är ett grannlaga arbete. Jag hoppas att Adam Davidsson och andra som skriver om detta mångåriga arbete förstår att ett handboksarbete inte är en persons verk. Det bygger på liturgi från tidig kristen tid fram till i dag.

Sven Kragh (C)

Prost och ledamot i styrgruppen för kyrkohandboksprojektet

Svar direkt: Svenska Akademiens remissvars kan definitivt diskuteras. Eventuella brister bör dock kunna bemötas betydligt bättre än på det offensiva sätt ärkebiskopen gav prov på i sitt öppna brev, en synnerligen opastoral diskussionsmetod.

Vad gäller den teologiska kritiken så är Sven Kraghs resonemang talande för hur kritik ofta bemötts. Man lutar sig mot det faktum att experter varit inblandade och att vissa justeringar gjorts. Detta har dock inte förhindrat allvarlig kritik, såväl vad gäller teologin som på andra områden.

Och beträffande musiken finns ett starkt motstånd där hundratals kyrkomusiker skrivit på en protestlista. Den ena musikexperten hoppade av referensgruppen och en den andra har reserverat sig mot att förslaget läggs fram som ny handbok i stället för komplement. Allt detta borde få varningskyrkklockor att ringa. Men i stället nöjer man sig med att konstatera att processen gått mestadels korrekt till. En klen tröst när resultatet har blivit en splittrande och illa omtyckt slutprodukt.

Adam Davidsson

Praktikant från SNB:s skribentskola

Svar på Adam Davidsson (NWT 6/5)

Under rubriken ”Oklok kyrkohandbok” skriver Adam Davidsson om arbetet med en ny Handbok för Svenska kyrkan om innehållet och processen i detta mångmiljonprojekt inom Svenska kyrkan.

• Språket

Uppdraget från kyrkomöte och kyrkostyrelse var att använda ett nutida språk med särskild hänsyn till, att vi hade fått en ny helbibel år 2000.

Styrgruppen förundrade sig över Svenska Akademiens svar, eftersom detta svar beträffande språket hade utgått från tidigare utgåvor av bibeln än Bibel 2000. Vi konstaterade också att andra i sina svar helt utan källkritik hänvisat till Svenska Akademien, vars svar gällde tidigare utgåvor.

• Teologin

Beträffande kritik av det teologiska innehållet kan sägas att kunniga teologer har funnits med i tillräcklig omfattning. Men det fanns ett behov av att föra ett samtal med biskopsmötet om språk och teologi, vilket också skett.

• Musiken

Under arbetet har många musiker deltagit. Eftersom dessa endast behandlade vissa delar av handboksarbetet, beslöt projektledningen att deras alster skulle ses som arbetsmaterial, och inte vara offentliga i enlighet med dessa musikers önskemål.

Att föra ihop språk, teologi och musik i en kyrkohandbok är ett grannlaga arbete. Jag hoppas att Adam Davidsson och andra som skriver om detta mångåriga arbete förstår att ett handboksarbete inte är en persons verk. Det bygger på liturgi från tidig kristen tid fram till i dag.

Sven Kragh (C)

Prost och ledamot i styrgruppen för kyrkohandboksprojektet

Svar direkt: Svenska Akademiens remissvars kan definitivt diskuteras. Eventuella brister bör dock kunna bemötas betydligt bättre än på det offensiva sätt ärkebiskopen gav prov på i sitt öppna brev, en synnerligen opastoral diskussionsmetod.

Vad gäller den teologiska kritiken så är Sven Kraghs resonemang talande för hur kritik ofta bemötts. Man lutar sig mot det faktum att experter varit inblandade och att vissa justeringar gjorts. Detta har dock inte förhindrat allvarlig kritik, såväl vad gäller teologin som på andra områden.

Och beträffande musiken finns ett starkt motstånd där hundratals kyrkomusiker skrivit på en protestlista. Den ena musikexperten hoppade av referensgruppen och en den andra har reserverat sig mot att förslaget läggs fram som ny handbok i stället för komplement. Allt detta borde få varningskyrkklockor att ringa. Men i stället nöjer man sig med att konstatera att processen gått mestadels korrekt till. En klen tröst när resultatet har blivit en splittrande och illa omtyckt slutprodukt.

Adam Davidsson

Praktikant från SNB:s skribentskola

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.