2017-05-12 06:00

2017-05-12 06:00

Kemikalieförbud för binas skull

Signerat: Direkt från Europaparlamentet

I valrörelsen lovade jag att stå på binas och barnens sida – de som inte får rösta men vars liv och framtid är avgörande för oss alla, skriver Jytte Guteland.

Nu när vårvärmen står runt hörnet, är vi många som nyvaket njuter av fågelsång och binas surrande. Bin är inte bara härliga vårtecken, utan framförallt livsnödvändiga aktörer i ekosystemet. Pollinerande insekter, som bin och humlor, är avgörande för både växtlighet och jordbruk, för fruktodlingar och för jordgubbsland liksom för våra prunkande och blommande rabatter.

Europas bin och deras pollinering av växter är också en grundläggande förutsättning för vår livsmedelsproduktion. Binas värde för den europeiska jordbrukssektorn uppskattas till över 22 miljarder euro årligen. Det är därför djupt oroande när biodlare rapporterar att bisamhällen dör ut och att det numera blivit svårare att hålla bina livskraftiga.

De senaste åren har antalet bin och humlor minskat i såväl Europa som resten av världen – mycket uppmärksamhet har givits situationen i framförallt USA. Diskussionerna om orsakerna har varit många och har framförallt rört virussjukdomar och olika kemikalier.

Neonikotinoider är en typ av kemikalier som används i insektsmedel och anses vara särskilt skadliga för bisamhällen och vilda pollinerare, då det finns goda skäl att misstänka att de har en negativ inverkan på funktionen av insekternas nervsystem och fortplantning. En svensk studie av Lantbruksuniversitetet i Alnarp från 2015 visade tydligt att vilda bin och humlor inte lyckats reproducera sig vid fält där man använt neonikotinoider.

Själv har jag träffat flera biodlare, som till mig vittnat om att bina får svårt att hitta rätt om de utsätts för vissa typer av kemikalier. De blir helt enkelt förgiftade.

I EU finns tillfälliga begränsningar för användningen av tre verksamma ämnen som tillhör gruppen neonikotinoider. Det gäller ämnena klotianidin, imidakloprid och tiametoxam. Den europeiska livsmedelsmyndigheten (EFSA) har ytterligare granskat de tre neonikotinoiderna och inte kunnat utesluta att de utgör risker för bins och andra pollinerares hälsa. Därför har nu EU-kommissionen föreslagit ett fortsatt, permanent, förbud av de tre neonikotinoiderna. Till skillnad från den tidigare begränsningen ska det nya förslaget gälla ett totalförbud för användandet av neonikotinoiderna för odling av fältgrödor. Man gör dock undantag för odling i växthus, såvida grödorna stannar i växthuset under hela sin levnadscykel och inte senare planteras utomhus.

Själv kommer jag att vara aktiv i frågan och stötta kommissionen i dess ambition att skärpa reglerna. För mig är det självklart att bara kemikalier som är bevisligen ofarliga ska få användas. Parlamentet har att välja mellan att rösta för förslaget eller förkasta detsamma. Jag vet redan att den konservativa partigruppen vill rösta emot kommissionens förslag, och därmed godkänna dessa ämnen, med de risker som de medför. Nu är det avgörande att de andra politiska grupperna står emot lobbyism från kemikalieindustrin.

I valrörelsen lovade jag att stå på binas och barnens sida – de som inte får rösta men vars liv och framtid är avgörande för oss alla, och det är ett löfte och en hjärtefråga som jag fortsätter att kämpa för.

Jytte Guteland

Europaparlamentariker (S)

Nu när vårvärmen står runt hörnet, är vi många som nyvaket njuter av fågelsång och binas surrande. Bin är inte bara härliga vårtecken, utan framförallt livsnödvändiga aktörer i ekosystemet. Pollinerande insekter, som bin och humlor, är avgörande för både växtlighet och jordbruk, för fruktodlingar och för jordgubbsland liksom för våra prunkande och blommande rabatter.

Europas bin och deras pollinering av växter är också en grundläggande förutsättning för vår livsmedelsproduktion. Binas värde för den europeiska jordbrukssektorn uppskattas till över 22 miljarder euro årligen. Det är därför djupt oroande när biodlare rapporterar att bisamhällen dör ut och att det numera blivit svårare att hålla bina livskraftiga.

De senaste åren har antalet bin och humlor minskat i såväl Europa som resten av världen – mycket uppmärksamhet har givits situationen i framförallt USA. Diskussionerna om orsakerna har varit många och har framförallt rört virussjukdomar och olika kemikalier.

Neonikotinoider är en typ av kemikalier som används i insektsmedel och anses vara särskilt skadliga för bisamhällen och vilda pollinerare, då det finns goda skäl att misstänka att de har en negativ inverkan på funktionen av insekternas nervsystem och fortplantning. En svensk studie av Lantbruksuniversitetet i Alnarp från 2015 visade tydligt att vilda bin och humlor inte lyckats reproducera sig vid fält där man använt neonikotinoider.

Själv har jag träffat flera biodlare, som till mig vittnat om att bina får svårt att hitta rätt om de utsätts för vissa typer av kemikalier. De blir helt enkelt förgiftade.

I EU finns tillfälliga begränsningar för användningen av tre verksamma ämnen som tillhör gruppen neonikotinoider. Det gäller ämnena klotianidin, imidakloprid och tiametoxam. Den europeiska livsmedelsmyndigheten (EFSA) har ytterligare granskat de tre neonikotinoiderna och inte kunnat utesluta att de utgör risker för bins och andra pollinerares hälsa. Därför har nu EU-kommissionen föreslagit ett fortsatt, permanent, förbud av de tre neonikotinoiderna. Till skillnad från den tidigare begränsningen ska det nya förslaget gälla ett totalförbud för användandet av neonikotinoiderna för odling av fältgrödor. Man gör dock undantag för odling i växthus, såvida grödorna stannar i växthuset under hela sin levnadscykel och inte senare planteras utomhus.

Själv kommer jag att vara aktiv i frågan och stötta kommissionen i dess ambition att skärpa reglerna. För mig är det självklart att bara kemikalier som är bevisligen ofarliga ska få användas. Parlamentet har att välja mellan att rösta för förslaget eller förkasta detsamma. Jag vet redan att den konservativa partigruppen vill rösta emot kommissionens förslag, och därmed godkänna dessa ämnen, med de risker som de medför. Nu är det avgörande att de andra politiska grupperna står emot lobbyism från kemikalieindustrin.

I valrörelsen lovade jag att stå på binas och barnens sida – de som inte får rösta men vars liv och framtid är avgörande för oss alla, och det är ett löfte och en hjärtefråga som jag fortsätter att kämpa för.

Jytte Guteland

Europaparlamentariker (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.