2016-10-17 06:00

2016-10-17 06:00

Svenska politiker skyller på EU

Intervju: Fredrick Federley

Förbud mot smakmärkning för snuset är något regeringen skyller i från sig. Det här driver på den EU-skeptiska hållningen, säger Fredrick Federley.

Svenska Nyhetsbyrån har intervjuat Centerpartiets Europaparlamentariker och andra vice partiledare Fredrick Federley om arbetet i parlamentet och Sveriges förhållande till EU.

Du har sagt att svenska politiker använder EU som syndabock för egna obekväma beslut. Anser du att det sker utbrett?

– Ja, det gjorde också Alliansregeringen. Ett av de senaste fallen handlar om Sayed Latif som blev uppsagd och utvisad för att han fick jobb via en annons på LinkedIn. Justitieminister Morgan Johansson (S) väljer då att skylla på EU, trots att kommissionen sa att det är förenligt med EU-rätten att hitta jobb på LinkedIn.

– Ett annat exempel är tobaksförordningen. Förbud mot smakmärkning för snuset är något regeringen skyller i från sig. Det här driver på den EU-skeptiska hållningen. Den svenska regeringen är dessutom representerat i EU genom rådet, där man kan föra fram Sveriges linje.

Finns det inte frågor där EU kör över medlemsländerna?

– Kommissionens hafsiga förslag om nytt vapendirektiv fick man bråttom att lägga fram. Man kunde ha följt en bättre ordning. I Sverige har vi många legala vapen men få brott som sker med dem. Ändå blir vanliga medborgare lidande när processen hastas igenom.

– Ett annat område är när man gör ställningstaganden, och inte direktiv. Då vill vänstern, som i vanliga fall vill gå ur EU, att EU ska lösa föräldraförsäkringen och sociala frågor. Men man kan inte ha gemensamma nivåer för sådant inom EU. Länderna är för olika.

Du är huvudförhandlare i parlamentets industriutskott när systemet för utsläppsrätter ska göras om. Varför är det är viktigt att förnya systemet med utsläppsrätter?

– Priset för utsläppsrätter har blivit extremt lågt och det är dags för nya regler. Det behöver kosta att göra utsläpp. Samtidigt har Europa en äldre industri och södra Europa klarar inte att ställa om industrin över en natt. Många vill urvattna systemet med utsläppsrätter och se det som en statssubvention. Det får inte ske, utsläppsrätter är ett av EU:s viktigaste verktyg för att stoppa klimatförändringarna

Du gick till val på att minska antibiotikaanvändningen inom EU. Hur går arbetet med det?

– Jag har jobbat en hel del med att minska antibiotikan i foder till djur, där har vi fått bra positioner från parlamentet, och nu väntar vi bara på att medlemsstaterna i rådet ska sätta ner foten så att vi kan sätta oss i slutförhandlingar sedan. Vi borde om inte allt för länge var framme med lagstiftning som träder i kraft.

Hur ska man skapa en bättre situation för svenska mjölkbönder?

– I förlängningen kan vi hoppas att saker och ting stabiliserar sig runt Ukraina så att relationen till Ryssland kan normaliseras. Sverige har tjänat bra på att vi kunnat exportera mjölk vilket har gett en hel del jobb i Sverige.

– Tyvärr finns det ingen enkel lösning och det kommer att ta lång tid. Men jag hoppas att omställningspengarna åtminstone kan vara en bit på vägen. Jag har mycket kontakt med mjölkbönder som har det oerhört svårt.

– Förhoppningsvis ska vi också se till att vi underlätta förädlingen på längre sikt så att svenska bönder kan få mer betalt, så att vi i Sverige kan tillverka mer glassar, ostar eller högproteinprodukter.

Centerpartiet driver frågan om en giftfri vardag. Finns det någon risk att TTIP-avtalet påverkar EU:s kemikalieregleringar?

– Det är ju inte så att den ena parten säger till vad den andra ska göra utan någonstans handlar det ju om ett mellanläge. Men det man kan se när man tittar på avtalet mellan EU och Kanada så är allting man är orolig för med TTIP respekterat i det avtalet. Så som geografisk ursprungsmärkning, upphandlingsregler och sådant. Men det kom inte på plats förrän i sista slutrundan. Det är omöjligt att kunna göra en bedömning av TTIP i detta läge, och onödigt att döma ut innehållet i förväg. Sedan ska ju avtalet beslutas i parlamentet och då blir det en till vända där vi får granska avtalet. Jag hoppas att det blir av. (SNB)

Anna Sandström

Svenska Nyhetsbyrån har intervjuat Centerpartiets Europaparlamentariker och andra vice partiledare Fredrick Federley om arbetet i parlamentet och Sveriges förhållande till EU.

Du har sagt att svenska politiker använder EU som syndabock för egna obekväma beslut. Anser du att det sker utbrett?

– Ja, det gjorde också Alliansregeringen. Ett av de senaste fallen handlar om Sayed Latif som blev uppsagd och utvisad för att han fick jobb via en annons på LinkedIn. Justitieminister Morgan Johansson (S) väljer då att skylla på EU, trots att kommissionen sa att det är förenligt med EU-rätten att hitta jobb på LinkedIn.

– Ett annat exempel är tobaksförordningen. Förbud mot smakmärkning för snuset är något regeringen skyller i från sig. Det här driver på den EU-skeptiska hållningen. Den svenska regeringen är dessutom representerat i EU genom rådet, där man kan föra fram Sveriges linje.

Finns det inte frågor där EU kör över medlemsländerna?

– Kommissionens hafsiga förslag om nytt vapendirektiv fick man bråttom att lägga fram. Man kunde ha följt en bättre ordning. I Sverige har vi många legala vapen men få brott som sker med dem. Ändå blir vanliga medborgare lidande när processen hastas igenom.

– Ett annat område är när man gör ställningstaganden, och inte direktiv. Då vill vänstern, som i vanliga fall vill gå ur EU, att EU ska lösa föräldraförsäkringen och sociala frågor. Men man kan inte ha gemensamma nivåer för sådant inom EU. Länderna är för olika.

Du är huvudförhandlare i parlamentets industriutskott när systemet för utsläppsrätter ska göras om. Varför är det är viktigt att förnya systemet med utsläppsrätter?

– Priset för utsläppsrätter har blivit extremt lågt och det är dags för nya regler. Det behöver kosta att göra utsläpp. Samtidigt har Europa en äldre industri och södra Europa klarar inte att ställa om industrin över en natt. Många vill urvattna systemet med utsläppsrätter och se det som en statssubvention. Det får inte ske, utsläppsrätter är ett av EU:s viktigaste verktyg för att stoppa klimatförändringarna

Du gick till val på att minska antibiotikaanvändningen inom EU. Hur går arbetet med det?

– Jag har jobbat en hel del med att minska antibiotikan i foder till djur, där har vi fått bra positioner från parlamentet, och nu väntar vi bara på att medlemsstaterna i rådet ska sätta ner foten så att vi kan sätta oss i slutförhandlingar sedan. Vi borde om inte allt för länge var framme med lagstiftning som träder i kraft.

Hur ska man skapa en bättre situation för svenska mjölkbönder?

– I förlängningen kan vi hoppas att saker och ting stabiliserar sig runt Ukraina så att relationen till Ryssland kan normaliseras. Sverige har tjänat bra på att vi kunnat exportera mjölk vilket har gett en hel del jobb i Sverige.

– Tyvärr finns det ingen enkel lösning och det kommer att ta lång tid. Men jag hoppas att omställningspengarna åtminstone kan vara en bit på vägen. Jag har mycket kontakt med mjölkbönder som har det oerhört svårt.

– Förhoppningsvis ska vi också se till att vi underlätta förädlingen på längre sikt så att svenska bönder kan få mer betalt, så att vi i Sverige kan tillverka mer glassar, ostar eller högproteinprodukter.

Centerpartiet driver frågan om en giftfri vardag. Finns det någon risk att TTIP-avtalet påverkar EU:s kemikalieregleringar?

– Det är ju inte så att den ena parten säger till vad den andra ska göra utan någonstans handlar det ju om ett mellanläge. Men det man kan se när man tittar på avtalet mellan EU och Kanada så är allting man är orolig för med TTIP respekterat i det avtalet. Så som geografisk ursprungsmärkning, upphandlingsregler och sådant. Men det kom inte på plats förrän i sista slutrundan. Det är omöjligt att kunna göra en bedömning av TTIP i detta läge, och onödigt att döma ut innehållet i förväg. Sedan ska ju avtalet beslutas i parlamentet och då blir det en till vända där vi får granska avtalet. Jag hoppas att det blir av. (SNB)

Anna Sandström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.