2016-10-11 06:00

2016-10-11 06:00

Svenska husägare fördrivs

Signerat:

Att kommuner får storhetsvansinne och tror att de kan ta egendom från folk hur som helst är olyckligt. Ofta är den enskilda invånaren hjälplös i sådana lägen, skriver Anna Sandström.

I Kalla Fakta (13/9) berättar tre familjer om hur området de bor i har förvandlats till en spökstad. Folkesta var ett villaområde i Eskilstuna kommun med 28 villor. Men i och med att Eskilstuna kommun i översiktsplanen beslutat att området ska bli logistikterminal blev husen i Folkesta i princip värdelösa över en natt. De flesta familjerna accepterade kommunens ”erbjudande” om inlösen av husen och flyttade, eftersom fastigheterna inte längre gick att sälja på den öppna marknaden. Men tre familjer bor kvar och vägrar att flytta från sina hem.

Det struntar dock kommunen i. Kommunstyrelsen har inga konkreta planer för området i dagsläget. Men den menar att eftersom Eskilstuna har hög arbetslöshet måste det finnas möjlighet för logistikterminalen som ligger i närheten ett expandera.

Den juridiska organisationen Centrum för rättvisa företräder familjerna mot Eskilstuna kommun. De kräver nu att kommunen ger dem 100 000 kronor var i skadestånd för kränkningen av deras äganderätt och rätt till hem. De kräver också att kommunen ändrar i översiktsplanen. Om kommunen inte gör rätt för sig kommer villaägarna stämma kommunen i domstol.

Tyvärr finns det allt för många kommuner som inte respekterar sina invånares äganderätt. Det är inte första gången Centrum för rättvisa företräder människor som riskerar att bli av med sitt hem för att en kommun har fått för sig något. Men för att en kommun ska få tvångsköpa någons hem måste det finnas så kallade angelägna allmänna intressen. Det är stadgat i regeringsformen. Det handlar om orsaker som kommer allmänheten till gagn och är ett viktigt intresse. Det räcker inte med att kommunen anser att de hittat ett bättre sätt att använda mark på. Att utöka en logistikterminal är enligt grundlagen inte anledning att tvinga folk att flytta från sina hem.

Att kommuner får storhetsvansinne och tror att de kan ta egendom från folk hur som helst är olyckligt. Ofta är den enskilda invånaren hjälplös i sådana lägen. Kommuner har otaliga tjänstemän och jurister som kan hjälpa dem driva igenom sina fall. Den som drabbas av kommunens beslut står däremot ensam mot byråkratin.

En stark äganderätt bygger ett starkt samhälle. Då tar folk ansvar och utvecklar sin egendom. Stat och kommun ska därför hålla sig borta från det som de inte har rätt till, och om det är nödvändigt att överta annans egendom måste skälig ersättning utgå.

Man kan hoppas att Centrum för rättvisas tidigare framgångar i liknande fall skulle få kommuner att tänka till en extra gång innan de utsätter kommuninvånare för snarlika övertramp. Man vill gärna tro att de som sitter på makten vill göra rätt för sig. Men så länge risken att åka dit är liten och skadestånden låga fortsätter kommuner att roffa åt sig.

Anna Sandström

Svenska Nyhetsbyrån

I Kalla Fakta (13/9) berättar tre familjer om hur området de bor i har förvandlats till en spökstad. Folkesta var ett villaområde i Eskilstuna kommun med 28 villor. Men i och med att Eskilstuna kommun i översiktsplanen beslutat att området ska bli logistikterminal blev husen i Folkesta i princip värdelösa över en natt. De flesta familjerna accepterade kommunens ”erbjudande” om inlösen av husen och flyttade, eftersom fastigheterna inte längre gick att sälja på den öppna marknaden. Men tre familjer bor kvar och vägrar att flytta från sina hem.

Det struntar dock kommunen i. Kommunstyrelsen har inga konkreta planer för området i dagsläget. Men den menar att eftersom Eskilstuna har hög arbetslöshet måste det finnas möjlighet för logistikterminalen som ligger i närheten ett expandera.

Den juridiska organisationen Centrum för rättvisa företräder familjerna mot Eskilstuna kommun. De kräver nu att kommunen ger dem 100 000 kronor var i skadestånd för kränkningen av deras äganderätt och rätt till hem. De kräver också att kommunen ändrar i översiktsplanen. Om kommunen inte gör rätt för sig kommer villaägarna stämma kommunen i domstol.

Tyvärr finns det allt för många kommuner som inte respekterar sina invånares äganderätt. Det är inte första gången Centrum för rättvisa företräder människor som riskerar att bli av med sitt hem för att en kommun har fått för sig något. Men för att en kommun ska få tvångsköpa någons hem måste det finnas så kallade angelägna allmänna intressen. Det är stadgat i regeringsformen. Det handlar om orsaker som kommer allmänheten till gagn och är ett viktigt intresse. Det räcker inte med att kommunen anser att de hittat ett bättre sätt att använda mark på. Att utöka en logistikterminal är enligt grundlagen inte anledning att tvinga folk att flytta från sina hem.

Att kommuner får storhetsvansinne och tror att de kan ta egendom från folk hur som helst är olyckligt. Ofta är den enskilda invånaren hjälplös i sådana lägen. Kommuner har otaliga tjänstemän och jurister som kan hjälpa dem driva igenom sina fall. Den som drabbas av kommunens beslut står däremot ensam mot byråkratin.

En stark äganderätt bygger ett starkt samhälle. Då tar folk ansvar och utvecklar sin egendom. Stat och kommun ska därför hålla sig borta från det som de inte har rätt till, och om det är nödvändigt att överta annans egendom måste skälig ersättning utgå.

Man kan hoppas att Centrum för rättvisas tidigare framgångar i liknande fall skulle få kommuner att tänka till en extra gång innan de utsätter kommuninvånare för snarlika övertramp. Man vill gärna tro att de som sitter på makten vill göra rätt för sig. Men så länge risken att åka dit är liten och skadestånden låga fortsätter kommuner att roffa åt sig.

Anna Sandström

Svenska Nyhetsbyrån

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.