2016-09-07 06:00

2016-09-07 06:00

Bilens tid är nu

Signerat:

Bilföraren råder över sin egen tid och sina egna vägval, bortom tidtabeller och linjesträckningar, och betraktas därför med misstänksamhet av de som anser att den individuella friheten bör underordnas samhällsnyttan, skriver Lars Anders Johansson.

”Bilen har blivit omodern” skriver stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle i Dagens Nyheter (17/8 2016). Kanske speglar det Ståhles verklighet på Södermalm i Stockholm. För de flesta svenskar förhåller det sig dock tvärtom. Förra året nådde antalet nyregistrerade bilar i Sverige all time high med 345 000. Även det totala antalet bilar och antalet bilar per capita är högre än någonsin.

Det är i dag bland kvinnor och invandrare som efterfrågan på egen bil växer mest, enligt Bil Swedens statistik, tvärtemot den nidbild som målas upp av bilmotståndarna om att bilen skulle vara en angelägenhet för medelålders vita män.

Bilen är en av de starkaste symbolerna för den individuella friheten och symptomatiskt en av de mest utskällda företeelserna under senare decennier. Bilföraren råder över sin egen tid och sina egna vägval, bortom tidtabeller och linjesträckningar, och betraktas därför med misstänksamhet av de som anser att den individuella friheten bör underordnas samhällsnyttan.

Trots att fler och fler vill ha egen bil motarbetas möjligheterna av ett politiskt etablissemang som utsett privatbilismen till sin fiende. Kostnaden för att ta körkort skjuter i höjden, till följd av ett intensivt kampanjande från å ena sidan ideologiska bilmotståndare och å andra sidan en körskolelobby som gynnas av strängare och strängare regler. Fortsätter det i nuvarande takt riskerar körkort åter att bli en klassfråga.

Genom regleringar och skatter försöker våra folkvalda förmå oss att välja bort bilen till förmån för andra trafikslag. Stadsplanerarnas strävanden att göra livet surt för bilägare genom att medvetet planera in för få parkeringsrutor i nya bostadsområden är bara ett exempel.

Dessa politiker och tjänstemän har emellertid helt missförstått sitt uppdrag. Politiken skall inte ”gå före” och lägga medborgarnas liv till rätta. Politiken skall sträva efter att skapa goda förutsättningar för medborgarna att leva de liv som de önskar och eftersträvar. Dit hör i många fall ägandet av en egen personbil.

Förre statsministern Göran Persson (S) har berättat om hur betydelsefull bilen var för arbetarklassens frigörelse, och hans egen familjs. Med cykeln hade världen en radie på sju kilometer, med bilen kunde en arbetarfamilj åka på semester, besöka andra städer. Världen växte.

Privatbilismen är en oumbärlig del av vårt trafiksystem och många människors vardag. Att försvåra för dem är att försämra för alla. Ur ett miljöperspektiv är det dessutom rimligare att verka för en modern och bränslesnålare fordonsflotta. De partier som säger sig värna om individuell frihet övertygar inte så länge de inte står upp för det viktigaste uttrycket för en individualistisk livsstil.

Dagens kampanjer mot privatbilismen är ett svek mot landsbygdens befolkning, men också mot barnfamiljer och andra som är beroende av bilen på daglig basis. Det viktigaste argumentet för bilen hörs dock alltför sällan i dagens debatter: den gör dig fri.

Lars Anders Johansson

Poet, musiker och journalist. Ansvarig för kulturfrågor vid tankesmedjan Timbro

”Bilen har blivit omodern” skriver stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle i Dagens Nyheter (17/8 2016). Kanske speglar det Ståhles verklighet på Södermalm i Stockholm. För de flesta svenskar förhåller det sig dock tvärtom. Förra året nådde antalet nyregistrerade bilar i Sverige all time high med 345 000. Även det totala antalet bilar och antalet bilar per capita är högre än någonsin.

Det är i dag bland kvinnor och invandrare som efterfrågan på egen bil växer mest, enligt Bil Swedens statistik, tvärtemot den nidbild som målas upp av bilmotståndarna om att bilen skulle vara en angelägenhet för medelålders vita män.

Bilen är en av de starkaste symbolerna för den individuella friheten och symptomatiskt en av de mest utskällda företeelserna under senare decennier. Bilföraren råder över sin egen tid och sina egna vägval, bortom tidtabeller och linjesträckningar, och betraktas därför med misstänksamhet av de som anser att den individuella friheten bör underordnas samhällsnyttan.

Trots att fler och fler vill ha egen bil motarbetas möjligheterna av ett politiskt etablissemang som utsett privatbilismen till sin fiende. Kostnaden för att ta körkort skjuter i höjden, till följd av ett intensivt kampanjande från å ena sidan ideologiska bilmotståndare och å andra sidan en körskolelobby som gynnas av strängare och strängare regler. Fortsätter det i nuvarande takt riskerar körkort åter att bli en klassfråga.

Genom regleringar och skatter försöker våra folkvalda förmå oss att välja bort bilen till förmån för andra trafikslag. Stadsplanerarnas strävanden att göra livet surt för bilägare genom att medvetet planera in för få parkeringsrutor i nya bostadsområden är bara ett exempel.

Dessa politiker och tjänstemän har emellertid helt missförstått sitt uppdrag. Politiken skall inte ”gå före” och lägga medborgarnas liv till rätta. Politiken skall sträva efter att skapa goda förutsättningar för medborgarna att leva de liv som de önskar och eftersträvar. Dit hör i många fall ägandet av en egen personbil.

Förre statsministern Göran Persson (S) har berättat om hur betydelsefull bilen var för arbetarklassens frigörelse, och hans egen familjs. Med cykeln hade världen en radie på sju kilometer, med bilen kunde en arbetarfamilj åka på semester, besöka andra städer. Världen växte.

Privatbilismen är en oumbärlig del av vårt trafiksystem och många människors vardag. Att försvåra för dem är att försämra för alla. Ur ett miljöperspektiv är det dessutom rimligare att verka för en modern och bränslesnålare fordonsflotta. De partier som säger sig värna om individuell frihet övertygar inte så länge de inte står upp för det viktigaste uttrycket för en individualistisk livsstil.

Dagens kampanjer mot privatbilismen är ett svek mot landsbygdens befolkning, men också mot barnfamiljer och andra som är beroende av bilen på daglig basis. Det viktigaste argumentet för bilen hörs dock alltför sällan i dagens debatter: den gör dig fri.

Lars Anders Johansson

Poet, musiker och journalist. Ansvarig för kulturfrågor vid tankesmedjan Timbro

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.