2016-04-13 06:00

2016-04-13 06:00

Svenska kyrkan tar inte partipolitisk ställning

Replik:

Kristen tro och Svenska kyrkans uppdrag ryms inte på en partipolitisk vänster-högerskala. Kyrkan ska ge röst åt de som saknar röst, skriver Gunnar Sjöberg.

Svar till Anna Sandström (NWT 7/4)

Anna Sandström tar i NWT den 7 april upp den Timbrorapport om Svenska kyrkans opinionsbildning som släpptes i början av mars och skriver att rapporten ”togs inte emot med entusiasm av Svenska kyrkan”.

Vi välkomnar granskning, vilket vi också tydligt uttrycker i det svar på rapporten som Anna Sandström refererar till. Det vi vänt oss mot är den skeva och smala bild av Svenska kyrkans kommunikation med sina medlemmar som blir resultatet när man, som Timbro, låter pressmeddelanden utgöra ensamt underlag för granskningen.

Den överväldigande mängden kommunikation med medlemmarna sker framförallt genom allt arbete som sker i församlingar runtom i landet.

Kristen tro och Svenska kyrkans uppdrag ryms inte på en partipolitisk vänster-högerskala. Kyrkan ska ge röst åt de som saknar röst, i våra dagar inte minst åt de kvinnor och barn som drabbas av svälten i östra Afrika. Torkan är inget lokalt afrikanskt problem, det är en följd av den klimatpåverkan inte minst västvärlden utsätter skapelsen för. Därför kommer Svenska kyrkan fortsätta agera för rättvisa, människors lika värde och klimatengagemang utan hänsyn till partipolitiska överväganden. Kyrkan ska gestalta evangeliet i ord och handling, oavsett vilken färg det är på sittande regering.

I övrigt hänvisar jag till det utförliga svar på Timbrorapporten som finns på Svenska kyrkans hemsida.

Gunnar Sjöberg

Kommunikationschef, kyrkokansliet, Uppsala

Svar direkt: Det är värt att notera att Svenska kyrkan väljer att svara genom en av sina kommunikatörer snarare än exempelvis en biskop. Möjligen har det att göra med entusiasmen över granskningen, eller så beror det helt enkelt på att svaret består av undanflykter och dimridåer snarare än en faktisk invändning.

Om nu Svenska kyrkan på riksplanet var så intresserad av evangelium vore det intressant att få veta varför den då fokuserar på just de delar som passar in i vänsterns världsbild och inte övriga delar. För sådana finns det gott om.

Svenska kyrkans opinionsbildning på det nationella planet ryms tveklöst inom ramen för en ”partipolitisk höger-vänsterskala”. Grunden till problemet är att Svenska kyrkan är en politiskt styrd organisation. Så länge den är det kommer den att fortsätta agera som en sådan.

Anna Sandström

Svenska Nyhetsbyrån

Svar till Anna Sandström (NWT 7/4)

Anna Sandström tar i NWT den 7 april upp den Timbrorapport om Svenska kyrkans opinionsbildning som släpptes i början av mars och skriver att rapporten ”togs inte emot med entusiasm av Svenska kyrkan”.

Vi välkomnar granskning, vilket vi också tydligt uttrycker i det svar på rapporten som Anna Sandström refererar till. Det vi vänt oss mot är den skeva och smala bild av Svenska kyrkans kommunikation med sina medlemmar som blir resultatet när man, som Timbro, låter pressmeddelanden utgöra ensamt underlag för granskningen.

Den överväldigande mängden kommunikation med medlemmarna sker framförallt genom allt arbete som sker i församlingar runtom i landet.

Kristen tro och Svenska kyrkans uppdrag ryms inte på en partipolitisk vänster-högerskala. Kyrkan ska ge röst åt de som saknar röst, i våra dagar inte minst åt de kvinnor och barn som drabbas av svälten i östra Afrika. Torkan är inget lokalt afrikanskt problem, det är en följd av den klimatpåverkan inte minst västvärlden utsätter skapelsen för. Därför kommer Svenska kyrkan fortsätta agera för rättvisa, människors lika värde och klimatengagemang utan hänsyn till partipolitiska överväganden. Kyrkan ska gestalta evangeliet i ord och handling, oavsett vilken färg det är på sittande regering.

I övrigt hänvisar jag till det utförliga svar på Timbrorapporten som finns på Svenska kyrkans hemsida.

Gunnar Sjöberg

Kommunikationschef, kyrkokansliet, Uppsala

Svar direkt: Det är värt att notera att Svenska kyrkan väljer att svara genom en av sina kommunikatörer snarare än exempelvis en biskop. Möjligen har det att göra med entusiasmen över granskningen, eller så beror det helt enkelt på att svaret består av undanflykter och dimridåer snarare än en faktisk invändning.

Om nu Svenska kyrkan på riksplanet var så intresserad av evangelium vore det intressant att få veta varför den då fokuserar på just de delar som passar in i vänsterns världsbild och inte övriga delar. För sådana finns det gott om.

Svenska kyrkans opinionsbildning på det nationella planet ryms tveklöst inom ramen för en ”partipolitisk höger-vänsterskala”. Grunden till problemet är att Svenska kyrkan är en politiskt styrd organisation. Så länge den är det kommer den att fortsätta agera som en sådan.

Anna Sandström

Svenska Nyhetsbyrån

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.