2016-04-05 06:00

2016-04-05 06:00

Förslag under falsk flagg

Bubbel från Byrån:

Byrån undrar om någon fortfarande är på det oklara varför svensk skola har problem, när det uppfattas som ett problem att elever i en klass presterar bättre.

Skolverket har uppenbarligen dragit igång en satsning för att ge så ogenomtänkta och oprofessionella förslag som möjligt. Först ut är ett förslag om att lägga ned jaktutbildningarna på gymnasienivå samt att ta bort vapnen från jakt- och viltvårdskurserna. Målet ska vara att minska risken för skolskjutningar, trots att det inte finns något som helst samband mellan de två fenomenen. Byrån kan blott gratulera Skolverket till en mycket lyckad satsning.

Debatten om att Sveriges public service-kanaler inte alls erbjuder någon form av vänstervridning är måhända en av de mer underhållande. Låt oss ta ett exempel. Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson intervjuades av Sveriges Radio nyligen med anledning av regeringens förslag att beskatta finanssektorn med 1,4 miljarder kronor. Förslaget har förhandlats fram tillsammans med V.

Andersson konstaterar helt sonika att ”finanssektorn är underbeskattad”. Reportern väljer att inte gräva i det tråkiga konstaterandet utan frågar istället: ”Ert förslag är 1,4 miljarder. Är inte det väldigt lite?” Regeringen har bestämt sig för att plocka 1 400 miljoner kronor från finanssektorn i ökade skatter och Sveriges Radios reaktion är ”varför så lite”. Det säger en del om hemmablindheten i public service.

Berzeliusskolan i Linköping har haft särskilda inriktningsklasser för matematik och naturorienterande ämnen, NO. Det har möjliggjort för elever som är intresserade att gå längre i sina studier och utvecklas mer än de annars hade kunnat göra. Ett fantastiskt koncept, är det något vi behöver är det mer av den varan. Inriktningsklasserna har också högre betygssnitt än övriga klasser på skolan.

Det bör därför inte komma som en överraskning att lättkränkta föräldrar har klagat till skolan och menar att detta skulle brista i jämlikhet och att det inte är inkluderande. Det överraskar tyvärr inte heller att skolans rektor håller med föräldrarna och menar att det handlar om betygssegregering. Byrån undrar om någon fortfarande är på det oklara varför svensk skola har problem, när det uppfattas som ett problem att elever i en klass presterar bättre.

Svenska Nyhetsbyrån

Skolverket har uppenbarligen dragit igång en satsning för att ge så ogenomtänkta och oprofessionella förslag som möjligt. Först ut är ett förslag om att lägga ned jaktutbildningarna på gymnasienivå samt att ta bort vapnen från jakt- och viltvårdskurserna. Målet ska vara att minska risken för skolskjutningar, trots att det inte finns något som helst samband mellan de två fenomenen. Byrån kan blott gratulera Skolverket till en mycket lyckad satsning.

Debatten om att Sveriges public service-kanaler inte alls erbjuder någon form av vänstervridning är måhända en av de mer underhållande. Låt oss ta ett exempel. Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson intervjuades av Sveriges Radio nyligen med anledning av regeringens förslag att beskatta finanssektorn med 1,4 miljarder kronor. Förslaget har förhandlats fram tillsammans med V.

Andersson konstaterar helt sonika att ”finanssektorn är underbeskattad”. Reportern väljer att inte gräva i det tråkiga konstaterandet utan frågar istället: ”Ert förslag är 1,4 miljarder. Är inte det väldigt lite?” Regeringen har bestämt sig för att plocka 1 400 miljoner kronor från finanssektorn i ökade skatter och Sveriges Radios reaktion är ”varför så lite”. Det säger en del om hemmablindheten i public service.

Berzeliusskolan i Linköping har haft särskilda inriktningsklasser för matematik och naturorienterande ämnen, NO. Det har möjliggjort för elever som är intresserade att gå längre i sina studier och utvecklas mer än de annars hade kunnat göra. Ett fantastiskt koncept, är det något vi behöver är det mer av den varan. Inriktningsklasserna har också högre betygssnitt än övriga klasser på skolan.

Det bör därför inte komma som en överraskning att lättkränkta föräldrar har klagat till skolan och menar att detta skulle brista i jämlikhet och att det inte är inkluderande. Det överraskar tyvärr inte heller att skolans rektor håller med föräldrarna och menar att det handlar om betygssegregering. Byrån undrar om någon fortfarande är på det oklara varför svensk skola har problem, när det uppfattas som ett problem att elever i en klass presterar bättre.

Svenska Nyhetsbyrån

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.