2016-03-22 06:00

2016-03-22 06:00

Minister med hybris

Bubbel från Byrån:

Enligt uppgifter till Byrån har folkhälsoministern på eget bevåg beslutat att kandidera till ordförande för Socialdemokraterna i Västmanland. Så gör man inte i arbetarrörelsen.

Att Arbetsförmedlingen är en av Sveriges minst omtyckta myndigheter är ingen förvåning. Den som tror sig få någon direkt hjälp att komma i arbete kommer med närmast hundraprocentig säkerhet att bli gruvligt besviken. Arbetsförmedlingen är bra på att fördela bidrag och icke jobbskapande insatser, men att faktiskt förmedla arbeten är ironiskt nog myndighetens stora svaghet.

2013 kom ledningen för Arbetsförmedlingen fram till att det bristande förtroendet till stor del berodde på den gamla hemsidan. Lösningen var enkel: Gör en ny hemsida. SVT:s granskning visar att hittills har ungefär 100 miljoner kronor använts till att utveckla en ny webbplats. Resultatet? Det blir ingen ny hemsida. Byrån tycker att Arbetsförmedlingen bör fundera ett varv till på varför förtroendet ser ut som det gör, och kanske, bara kanske, fokusera på att förmedla arbeten.

Gabriel Wikström (S) har gjort en snabb karriär. Regeringsskiftet efter förra riksdagsvalet innebar att han gick från att vara SSU-ordförande till folkhälsominister. Den har tydligen lett till ett visst mått av hybris. Wikström har bestämt sig för att införa neutrala tobaksförpackningar trots att det skulle inskränka både äganderätten och tryckfriheten och, bäst av allt, sannolikt skulle det inte ens ha någon mätbar effekt på tobaksnyttjandet.

Wikströms ambitioner verkar dock inte stanna där. Enligt uppgifter till Byrån har folkhälsoministern på eget bevåg beslutat att kandidera till ordförande för Socialdemokraterna i Västmanland. Så gör man inte i arbetarrörelsen – man sliter ont tills man blir tillfrågad. Därför ska enligt uppgift självaste Göran Persson ha blivit tvungen att ringa upp folkhälsoministern och förklara hur världen fungerar. Byrån önskar bara att fler gjorde det.

Svenska Nyhetsbyrån

Att Arbetsförmedlingen är en av Sveriges minst omtyckta myndigheter är ingen förvåning. Den som tror sig få någon direkt hjälp att komma i arbete kommer med närmast hundraprocentig säkerhet att bli gruvligt besviken. Arbetsförmedlingen är bra på att fördela bidrag och icke jobbskapande insatser, men att faktiskt förmedla arbeten är ironiskt nog myndighetens stora svaghet.

2013 kom ledningen för Arbetsförmedlingen fram till att det bristande förtroendet till stor del berodde på den gamla hemsidan. Lösningen var enkel: Gör en ny hemsida. SVT:s granskning visar att hittills har ungefär 100 miljoner kronor använts till att utveckla en ny webbplats. Resultatet? Det blir ingen ny hemsida. Byrån tycker att Arbetsförmedlingen bör fundera ett varv till på varför förtroendet ser ut som det gör, och kanske, bara kanske, fokusera på att förmedla arbeten.

Gabriel Wikström (S) har gjort en snabb karriär. Regeringsskiftet efter förra riksdagsvalet innebar att han gick från att vara SSU-ordförande till folkhälsominister. Den har tydligen lett till ett visst mått av hybris. Wikström har bestämt sig för att införa neutrala tobaksförpackningar trots att det skulle inskränka både äganderätten och tryckfriheten och, bäst av allt, sannolikt skulle det inte ens ha någon mätbar effekt på tobaksnyttjandet.

Wikströms ambitioner verkar dock inte stanna där. Enligt uppgifter till Byrån har folkhälsoministern på eget bevåg beslutat att kandidera till ordförande för Socialdemokraterna i Västmanland. Så gör man inte i arbetarrörelsen – man sliter ont tills man blir tillfrågad. Därför ska enligt uppgift självaste Göran Persson ha blivit tvungen att ringa upp folkhälsoministern och förklara hur världen fungerar. Byrån önskar bara att fler gjorde det.

Svenska Nyhetsbyrån

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.