2016-03-21 06:00

2016-03-21 06:00

Köttnationalism hjälper inte klimatet

Replik:

Sverige bör i stället för köttnationalism värna klimatet och miljön genom att satsa på politiska åtgärder för minskad köttkonsumtion, skriver Jonas Norberg och Per-Anders Jande.

Svar till Kjell Göthe (NWT 1273)

Den 12 mars skriver frilansjournalisten Kjell Göthe att vi ska sluta mobba de svenska korna, eftersom de är klimatsmartare än utländska kor. Detta köttnationalistiska resonemang saknar faktastöd. Vi importerar mest nötkött från Irland och med ungefär samma klimat och uppfödningsmetoder som i Sverige innebär det inga signifikanta skillnader i växthusgasutsläpp. Det viktiga för klimatet är att drastiskt minska köttkonsumtionen.

Att byta ut köttet mot bönor är en effektiv lösning för att komma tillrätta med det svenska jordbrukets klimatpåverkan. Enligt Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet ger ett kilo nötkött upphov till ungefär 26 kilo koldioxidekvivalenter. Ett kilo bönor, med ungefär samma proteininnehåll, ger endast 0,7 kilo koldioxidekvivalenter. Det är alltså nästan 40 gånger bättre för klimatet att köpa bönor än att köpa nötkött.

Göthe skriver att det från vänsterpartister, miljöpartister, veganer och likasinnade pågår en kampanj mot att äta kött. Det stämmer och även många myndigheter och borgliga skribenter deltar i den kampanjen, eftersom det finns utomordentligt starka vetenskapliga skäl för det.

För att rädda världen från hunger, bränslebrist och klimatförändringarnas värsta konsekvenser krävs ett globalt skifte till en växtbaserad diet. Det skriver FN:s internationella panel för hållbar resursanvändning, UNEP, i rapporten ”Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production – Priority Products and Materials”.

Sverige bör i stället för köttnationalism värna klimatet och miljön genom att satsa på politiska åtgärder för minskad köttkonsumtion, framför allt köttskatt.

Jonas Norberg

Per-Anders Jande

Svensk mat- och miljöinformation

Svar direkt: Jag vidhåller, vi behöver våra kor. Att köpa närproducerat är alltid att värna miljön. Bönor är nyttigt, men knappast en universallösning på allt det elände ni påstår att korna står för.

Kjell Göthe

Frilansjournalist

Svar till Kjell Göthe (NWT 1273)

Den 12 mars skriver frilansjournalisten Kjell Göthe att vi ska sluta mobba de svenska korna, eftersom de är klimatsmartare än utländska kor. Detta köttnationalistiska resonemang saknar faktastöd. Vi importerar mest nötkött från Irland och med ungefär samma klimat och uppfödningsmetoder som i Sverige innebär det inga signifikanta skillnader i växthusgasutsläpp. Det viktiga för klimatet är att drastiskt minska köttkonsumtionen.

Att byta ut köttet mot bönor är en effektiv lösning för att komma tillrätta med det svenska jordbrukets klimatpåverkan. Enligt Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet ger ett kilo nötkött upphov till ungefär 26 kilo koldioxidekvivalenter. Ett kilo bönor, med ungefär samma proteininnehåll, ger endast 0,7 kilo koldioxidekvivalenter. Det är alltså nästan 40 gånger bättre för klimatet att köpa bönor än att köpa nötkött.

Göthe skriver att det från vänsterpartister, miljöpartister, veganer och likasinnade pågår en kampanj mot att äta kött. Det stämmer och även många myndigheter och borgliga skribenter deltar i den kampanjen, eftersom det finns utomordentligt starka vetenskapliga skäl för det.

För att rädda världen från hunger, bränslebrist och klimatförändringarnas värsta konsekvenser krävs ett globalt skifte till en växtbaserad diet. Det skriver FN:s internationella panel för hållbar resursanvändning, UNEP, i rapporten ”Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production – Priority Products and Materials”.

Sverige bör i stället för köttnationalism värna klimatet och miljön genom att satsa på politiska åtgärder för minskad köttkonsumtion, framför allt köttskatt.

Jonas Norberg

Per-Anders Jande

Svensk mat- och miljöinformation

Svar direkt: Jag vidhåller, vi behöver våra kor. Att köpa närproducerat är alltid att värna miljön. Bönor är nyttigt, men knappast en universallösning på allt det elände ni påstår att korna står för.

Kjell Göthe

Frilansjournalist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.