2016-03-12 06:01

2016-03-12 06:01

Sluta upp med att mobba våra kor

Signerat:

De pruttar javisst, men det är inte så farligt. Sluta att mobba våra kor, vi behöver dem, skriver Kjell Göthe.

Tyvärr finns det inte så mycket att berömma våra ministrar för under årets första månader när det gäller klara besked. Men ett undantag upplevde vi i politikens allra heligaste boning en tisdag i februari. Det var när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) intog talarstolen i riksdagen för att försvara våra värmländska, ja alla svenska kors existensberättigande.

Egentligen började historien när han frågades ut av Sveriges Radio om den alltför höga köttkonsumtionen, som ger oss gigantiska miljö- och klimatproblem, ett påstående som ofta förekommer. Men ministern svarade utan krusiduller att det inte är något fel att äta kött, det är både näringsrikt och gott. Men köp svenskt för det blir miljövänligast. Det var ju ett modigt besked i det egendomliga debattklimat vi ofta har. Tilläggas kan att det påstås att mjölkkorna är för många och inte lönsamma. Men det är nog Arlas mjölkpolitik det är fel på.

Sven-Erik Bucht tycks vara en jordnära minister. När han tog säte i Rosenbad var han sedan 2010 riksdagsledamot efter att ha fått 17 674 personvalsröster. Innan dess var han kommunalråd i Haparanda, dessförinnan dansbandsmusiker och lantarbetare. 2007 blev han utsedd till Årets Svensk av tidningen Fokus efter att ha övertalat Ingvar Kamprad att placera ett Ikea-varuhus i sin hemkommun. Han reste till Stockholm på vinst och förlust när han såg att Kamprad skulle vara med vid ett seminarium. Och där i en paus visade han kartan över Haparandas potential också på den finska sidan av gränsen för honom och föreslog en etablering. Resten är som det brukar heta en framgångssaga – för kommunen och Ikea. Tillväxten i Haparanda kan närmast jämföras med den vid etablering av stormarknader i Värmland vid gränsen till Norge.

Strax efter inlägget i radion ställde Jens Holm (V) en riksdagsfråga i ämnet till landsbygdsministern. Det är ju så att från många vänsterpartister, miljöpartister, veganer och likasinnade, pågår en hetskampanj mot att äta kött. Det påstås att kor utgör ett formidabelt klimat- och miljöhot. Nu gäller det senare påståendet alla varelser i någon mån, men nog är det så att människan utgör det i särklass största hotet.

Landsbygdsministern svarade från talarstolen att Livsmedelsverket tillhandahåller information om vad som är hälsosamt, att all livsmedelsproduktion påverkar klimatet, men att han inte anser att vi politiker skall bestämma vad människor skall äta. Och han tillade att om en större andel av köttproduktionen i världen såg ut som den i Sverige skulle påverkan från djurhållningen på klimatet vara betydligt lägre.

Ämnet är hett så flera andra talare gav sig in i debatten. Precis som landsbygdsministern säger är kött i grunden ett viktigt födoämne med sina proteiner och sitt järn, sade Lars Tysklind (L). Och Staffan Danielsson (C) uttryckte att visst skall miljövänligt kött prioriteras och då blir det närproducerat i Sverige som gäller. Landsbygdsministern fyllde på: Vi borde öka vår livsmedelsproduktion, inte minska den.

Och till dessa svar skall läggas att korna i hög grad bidrar till att bevara öppna landskap och därmed en levande landsbygd! De lever sunt och gör rätt för sig och har så gjort i långa tider. De pruttar javisst, men det är inte så farligt. Sluta att mobba våra kor, vi behöver dem! Så tycker nog de allra flesta medborgare, men deras röster hörs inte så högt i debatten för de tycker det är självklart.

För övrigt noterar jag med glädje att efterfrågan på Wermlandsmjölk växer i våra lokala livsmedelsbutiker. Styrelsen för Wermlands Mejeri har därför beslutat fördubbla årsproduktionen. Det är bra.

Slutklämmen blir: Köp närproducerat så ofta du kan, det om något är miljövänligt. Och satsa på en varierad kost, ät gärna också kött.

Kjell Göthe

Frilansjournalist med bevakningen av politik som specialitet

Tyvärr finns det inte så mycket att berömma våra ministrar för under årets första månader när det gäller klara besked. Men ett undantag upplevde vi i politikens allra heligaste boning en tisdag i februari. Det var när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) intog talarstolen i riksdagen för att försvara våra värmländska, ja alla svenska kors existensberättigande.

Egentligen började historien när han frågades ut av Sveriges Radio om den alltför höga köttkonsumtionen, som ger oss gigantiska miljö- och klimatproblem, ett påstående som ofta förekommer. Men ministern svarade utan krusiduller att det inte är något fel att äta kött, det är både näringsrikt och gott. Men köp svenskt för det blir miljövänligast. Det var ju ett modigt besked i det egendomliga debattklimat vi ofta har. Tilläggas kan att det påstås att mjölkkorna är för många och inte lönsamma. Men det är nog Arlas mjölkpolitik det är fel på.

Sven-Erik Bucht tycks vara en jordnära minister. När han tog säte i Rosenbad var han sedan 2010 riksdagsledamot efter att ha fått 17 674 personvalsröster. Innan dess var han kommunalråd i Haparanda, dessförinnan dansbandsmusiker och lantarbetare. 2007 blev han utsedd till Årets Svensk av tidningen Fokus efter att ha övertalat Ingvar Kamprad att placera ett Ikea-varuhus i sin hemkommun. Han reste till Stockholm på vinst och förlust när han såg att Kamprad skulle vara med vid ett seminarium. Och där i en paus visade han kartan över Haparandas potential också på den finska sidan av gränsen för honom och föreslog en etablering. Resten är som det brukar heta en framgångssaga – för kommunen och Ikea. Tillväxten i Haparanda kan närmast jämföras med den vid etablering av stormarknader i Värmland vid gränsen till Norge.

Strax efter inlägget i radion ställde Jens Holm (V) en riksdagsfråga i ämnet till landsbygdsministern. Det är ju så att från många vänsterpartister, miljöpartister, veganer och likasinnade, pågår en hetskampanj mot att äta kött. Det påstås att kor utgör ett formidabelt klimat- och miljöhot. Nu gäller det senare påståendet alla varelser i någon mån, men nog är det så att människan utgör det i särklass största hotet.

Landsbygdsministern svarade från talarstolen att Livsmedelsverket tillhandahåller information om vad som är hälsosamt, att all livsmedelsproduktion påverkar klimatet, men att han inte anser att vi politiker skall bestämma vad människor skall äta. Och han tillade att om en större andel av köttproduktionen i världen såg ut som den i Sverige skulle påverkan från djurhållningen på klimatet vara betydligt lägre.

Ämnet är hett så flera andra talare gav sig in i debatten. Precis som landsbygdsministern säger är kött i grunden ett viktigt födoämne med sina proteiner och sitt järn, sade Lars Tysklind (L). Och Staffan Danielsson (C) uttryckte att visst skall miljövänligt kött prioriteras och då blir det närproducerat i Sverige som gäller. Landsbygdsministern fyllde på: Vi borde öka vår livsmedelsproduktion, inte minska den.

Och till dessa svar skall läggas att korna i hög grad bidrar till att bevara öppna landskap och därmed en levande landsbygd! De lever sunt och gör rätt för sig och har så gjort i långa tider. De pruttar javisst, men det är inte så farligt. Sluta att mobba våra kor, vi behöver dem! Så tycker nog de allra flesta medborgare, men deras röster hörs inte så högt i debatten för de tycker det är självklart.

För övrigt noterar jag med glädje att efterfrågan på Wermlandsmjölk växer i våra lokala livsmedelsbutiker. Styrelsen för Wermlands Mejeri har därför beslutat fördubbla årsproduktionen. Det är bra.

Slutklämmen blir: Köp närproducerat så ofta du kan, det om något är miljövänligt. Och satsa på en varierad kost, ät gärna också kött.

Kjell Göthe

Frilansjournalist med bevakningen av politik som specialitet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.