2016-03-07 06:00

2016-03-07 06:00

Leva som man lär

Bubbel från Byrån:

Byrån levde i villfarelsen att toaletter normalt sett adresserade nödvändigheten att hantera kroppsligt avfall, vilket torde vara ett hyfsat allmänmänskligt behov.

Alicia Vikander i all ära, men nyheten att kungahuset förärats en Oscar var klart större. Byrån önskar kronprinsessparet all lycka och välmående. Detsamma gör lejonparten av svenska folket. Varför så hög andel av landets få republikaner känner ett behov av att använda ett barns födsel till att förtala en av få fungerande svenska institutioner är dock alltjämt oklart.

Naturskyddsföreningen, SNF, är känd för organisationens hårda hållning mot det klassiskt produktionsinriktade skogsbruk som har varit en viktig del av Sveriges utveckling. Många har därmed trott att föreningen sköter sina egna skogsfastigheter i enlighet med deras egna förment miljöhänsynsinriktade budord.

När Fredrik Reuter och Torbjörn Johnsen på skogsforum.se undersökte beståndet upptäckte de att SNF tvärtom höll sig till en mer traditionell skogsförvaltning med bland annat kalhyggesavverkningar. Till SNF:s försvar bör visserligen sägas att kalhyggen är viktiga miljöer för många arter och dessutom ekonomiskt rationellt, men Byrån anser att det vore bäst om föreningen även stod för detta i övrigt.

Uppsala universitet ådrog sig stor uppmärksamhet nyligen. Inte på akademiska grunder visserligen utan i samband med att Ångströmlaboratoriet invigde sin första hen-toalett. Med pompa, ståt, bubbel och könsnormativt utmanande framträdande förklarades toaletten öppnad. Initiativtagaren till projektet är Annika Skoglund, biträdande lektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, som för UNT förklarade att visserligen var toaletterna sedan tidigare samkönade – men inte könsneutrala. ”De adresserar fortfarande främst manliga behov. Och det gäller överallt i världen”, beskrev hon.

Byrån levde i villfarelsen att toaletter normalt sett adresserade nödvändigheten att hantera kroppsligt avfall, vilket torde vara ett hyfsat allmänmänskligt behov. Så är alltså inte fallet, vilket möjligen skulle förklara behovet av nagellack, magasin och bindor som numera återfinns på ickebinära hentoaletten.

Svenska Nyhetsbyrån

Alicia Vikander i all ära, men nyheten att kungahuset förärats en Oscar var klart större. Byrån önskar kronprinsessparet all lycka och välmående. Detsamma gör lejonparten av svenska folket. Varför så hög andel av landets få republikaner känner ett behov av att använda ett barns födsel till att förtala en av få fungerande svenska institutioner är dock alltjämt oklart.

Naturskyddsföreningen, SNF, är känd för organisationens hårda hållning mot det klassiskt produktionsinriktade skogsbruk som har varit en viktig del av Sveriges utveckling. Många har därmed trott att föreningen sköter sina egna skogsfastigheter i enlighet med deras egna förment miljöhänsynsinriktade budord.

När Fredrik Reuter och Torbjörn Johnsen på skogsforum.se undersökte beståndet upptäckte de att SNF tvärtom höll sig till en mer traditionell skogsförvaltning med bland annat kalhyggesavverkningar. Till SNF:s försvar bör visserligen sägas att kalhyggen är viktiga miljöer för många arter och dessutom ekonomiskt rationellt, men Byrån anser att det vore bäst om föreningen även stod för detta i övrigt.

Uppsala universitet ådrog sig stor uppmärksamhet nyligen. Inte på akademiska grunder visserligen utan i samband med att Ångströmlaboratoriet invigde sin första hen-toalett. Med pompa, ståt, bubbel och könsnormativt utmanande framträdande förklarades toaletten öppnad. Initiativtagaren till projektet är Annika Skoglund, biträdande lektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, som för UNT förklarade att visserligen var toaletterna sedan tidigare samkönade – men inte könsneutrala. ”De adresserar fortfarande främst manliga behov. Och det gäller överallt i världen”, beskrev hon.

Byrån levde i villfarelsen att toaletter normalt sett adresserade nödvändigheten att hantera kroppsligt avfall, vilket torde vara ett hyfsat allmänmänskligt behov. Så är alltså inte fallet, vilket möjligen skulle förklara behovet av nagellack, magasin och bindor som numera återfinns på ickebinära hentoaletten.

Svenska Nyhetsbyrån

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.