2016-02-15 06:00

2016-02-15 06:00

Rättssäkerheten framför allt

Bubbel från Byrån:

Byrån undrar om det är risken för att elitsatsande unga skidskyttar ska flytta fokus till våldsbejakande jihad som är EU-kommissionens oro.

EU-kommissionens jakt på terrorister resulterade som bekant i ett förslag till ändrat vapendirektiv. Regeringen har till slut för Sveriges räkning kraftigt kritiserat det milt uttryckt undermåla förslaget som inte lär få någon inverkan på terroristers möjlighet att begå våldsamma illgärningar. Däremot är risken stor att direktivet skulle skada alltifrån möjligheterna till jakt och sportskytte till skidskytte. Som om inte dessa samhällsfarliga aktiviteter vore nog skulle det reviderade direktivet också göra det svårt att bedriva gymnasieutbildning inom skytte och jakt.

Byrån undrar om det är risken för att elitsatsande unga skidskyttar ska flytta fokus till våldsbejakande jihad som är EU-kommissionens oro. Glädjande dock att gymnasieminister Aida Hadzialic (S) i vad Byrån tolkar som en kraftfull protest mot direktivet besökt Jämtlands gymnasium och där provat just skidskytte tillsammans med elever från skolans skidprogram.

Att Polisen upprätthåller lagen torde vara lika självklart som att älgar bor i skogen. Så är det dessvärre inte längre. Det blir den som söker vapenlicens snart varse. En liten grupp inom polisen har bestämt sig för att på eget bevåg försöka förbjuda vapen som är och ska vara lagliga. En skytt som fick sin licensansökan avslagen överklagade till förvaltningsdomstolen där Polisen i en inlaga hänvisar till två YouTube-klipp för mer information om vapnet i fråga.

Byrån känner att det skulle vara mer pricksäkert om klippen hade handlat om vapnet som licens sökts för, som är tillåtet för jakt i Sverige, istället för en annan modell, som inte är tillåten för jakt. Men vad gör det att Polisen sätter sina egna regler och bygger upp en stat i staten. Det har väl ingen dött av?

I ännu ett förunderligt fall av tjänstemannaaktivism inom Polisen vägrar myndigheten att ge en sökande vapenlicens. Anledningen är att Polisen vill vänta in en dom i Förvaltningsdomstolen. Vilken dom? Och i vilken av landets domstolar? Ingen vet eftersom Polisen vägrar att berätta. Till slut visar det sig att ett ärende ligger för avgörande i Malmö där Polisen begärt ett yttrande från Naturvårdsverket, där verket förklarat att vapnet är godkänt för jakt, som Polisen sedan underlåtit att berätta för sökanden, samt för rätten.

Byrån förstår att det kanske inte är så roligt att få svart på vitt att man har fel, men Polisen bör fundera på att när så är fallet meddela berörda parter att så är fallet. För inte kan det väl vara så att Polisen medvetet försöker vilseleda både allmänheten och domstolarna? Det vore att luckra upp gränsen mellan polisen och bedragaren på ett sätt som näppeligen för civilisationen framåt.

Svenska Nyhetsbyrån

EU-kommissionens jakt på terrorister resulterade som bekant i ett förslag till ändrat vapendirektiv. Regeringen har till slut för Sveriges räkning kraftigt kritiserat det milt uttryckt undermåla förslaget som inte lär få någon inverkan på terroristers möjlighet att begå våldsamma illgärningar. Däremot är risken stor att direktivet skulle skada alltifrån möjligheterna till jakt och sportskytte till skidskytte. Som om inte dessa samhällsfarliga aktiviteter vore nog skulle det reviderade direktivet också göra det svårt att bedriva gymnasieutbildning inom skytte och jakt.

Byrån undrar om det är risken för att elitsatsande unga skidskyttar ska flytta fokus till våldsbejakande jihad som är EU-kommissionens oro. Glädjande dock att gymnasieminister Aida Hadzialic (S) i vad Byrån tolkar som en kraftfull protest mot direktivet besökt Jämtlands gymnasium och där provat just skidskytte tillsammans med elever från skolans skidprogram.

Att Polisen upprätthåller lagen torde vara lika självklart som att älgar bor i skogen. Så är det dessvärre inte längre. Det blir den som söker vapenlicens snart varse. En liten grupp inom polisen har bestämt sig för att på eget bevåg försöka förbjuda vapen som är och ska vara lagliga. En skytt som fick sin licensansökan avslagen överklagade till förvaltningsdomstolen där Polisen i en inlaga hänvisar till två YouTube-klipp för mer information om vapnet i fråga.

Byrån känner att det skulle vara mer pricksäkert om klippen hade handlat om vapnet som licens sökts för, som är tillåtet för jakt i Sverige, istället för en annan modell, som inte är tillåten för jakt. Men vad gör det att Polisen sätter sina egna regler och bygger upp en stat i staten. Det har väl ingen dött av?

I ännu ett förunderligt fall av tjänstemannaaktivism inom Polisen vägrar myndigheten att ge en sökande vapenlicens. Anledningen är att Polisen vill vänta in en dom i Förvaltningsdomstolen. Vilken dom? Och i vilken av landets domstolar? Ingen vet eftersom Polisen vägrar att berätta. Till slut visar det sig att ett ärende ligger för avgörande i Malmö där Polisen begärt ett yttrande från Naturvårdsverket, där verket förklarat att vapnet är godkänt för jakt, som Polisen sedan underlåtit att berätta för sökanden, samt för rätten.

Byrån förstår att det kanske inte är så roligt att få svart på vitt att man har fel, men Polisen bör fundera på att när så är fallet meddela berörda parter att så är fallet. För inte kan det väl vara så att Polisen medvetet försöker vilseleda både allmänheten och domstolarna? Det vore att luckra upp gränsen mellan polisen och bedragaren på ett sätt som näppeligen för civilisationen framåt.

Svenska Nyhetsbyrån

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.