2016-02-13 06:00

2016-02-13 06:00

Karneval i Aix-la-Chapelle

:

Mardi Gras och karnevalen i Rio är kända. Mindre känt är att det även i delar av Tyskland äger rum karnevaler samtidigt, alltså dagarna före inledningen av fastan (fettisdagen). I söndags och måndags bevistade jag karnevalen, och karnevalstågen, i Aachen, och det var en upplevelse.

Godis i mängder kastades ut till barnen från karnevalsvagnarna och de vuxna intog gärna en annan sorts godis. Men ordentligt kul var det. Vi hade även tur med vädret, temperaturen höll sig kring tio plus och det började inte regna ordentligt förrän på tisdagen då det hela var över.

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Mardi Gras och karnevalen i Rio är kända. Mindre känt är att det även i delar av Tyskland äger rum karnevaler samtidigt, alltså dagarna före inledningen av fastan (fettisdagen). I söndags och måndags bevistade jag karnevalen, och karnevalstågen, i Aachen, och det var en upplevelse.

Godis i mängder kastades ut till barnen från karnevalsvagnarna och de vuxna intog gärna en annan sorts godis. Men ordentligt kul var det. Vi hade även tur med vädret, temperaturen höll sig kring tio plus och det började inte regna ordentligt förrän på tisdagen då det hela var över.

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.