2015-12-12 06:00

2015-12-12 06:00

EU:s nya förslag försvårar för vanliga vapenägare

Intervju: Mike Winnerstig

Att ge sig på de legala vapnen minskar inte antalet illegala vapen, utan ställer bara till besvär för landets laglydiga vapenägare, säger Mike Winnerstig.

Kan hårdare vapenlagar förhindra att terrorister och andra kriminella kommer över skjutvapen? EU-kommissionen verkar tro det och vill att medlemsstaterna skärper sina vapenlagar. Svenska nyhetsbyrån har talat med Svenska pistolskytteförbundets styrelseordförande, Mike Winnerstig, om vad förslagen betyder för landets vapenägare och förbundets 25 000 medlemmar.

Direkt efter terrordåden i Paris kom det förlag på skärpningar av medlemsländernas vapenlagstiftningar. Hur kommer detta att på verka svenska jägare och sportskyttar?

– Det är uppenbart att kommissionen tar tillfället i akt att föreslå skärpningar. Förslag som man inte lyckades genomdriva för några år sedan är nu åter aktuella. Man har agerat snabbt vilket märks då man inte gjort någon närmare konsekvensanalys av förslagen.

– Att ge sig på de legala vapnen minskar inte antalet illegala vapen, utan ställer bara till besvär för landets laglydiga vapenägare. Studier i Sverige pekar på att mer än 90 procent av de vapen som används vid brott är insmugglade och illegala. Att försöka visa handlingskraft på detta sätt är en total skandal!

Ett förbud mot halvautomatiska vapen föreslås. Varför har man halvautomatiska vapen till jakt?

– Vildsvinsjakten har ökat halvautomaternas popularitet då det kan krävas ett snabbt andra skott. Det finns en utbredd okunskap om skillnaden mellan hel- och halvautomatiska vapen och deras eldkraft.

– Halvautomater kräver att skytten trycker av en gång för varje avfyrning, kanske ett skott i sekunden om man är snabb. Ett militärt automatvapen tömmer ett magasin om 15-20 skott på samma tid. Man ska ha klart för sig att det rör sig om helt olika vapentyper.

Hur påverkar ett förbud för halvautomatiska vapen dina medlemmar?

– För pistolskyttarnas del så är 80 procent av våra så kallade enhandsvapnen halvautomatiska. Det är dock lite oklart vilka vapen som kommissionen avser i det nu liggande förslaget. Vapen som ”ser ut som helautomatiska vapen” omtalas bland annat.

Så ingen vet vilka vapen som skulle kunna komma att förbjudas.

– Inte i nuläget. Det är värt att notera att EU-kommissionen vill få befogenhet att bestämma vilka vapen som ska tillhöra kategori A, totalförbjudna, och kategori B, licenspliktiga.

Är det svårt att få vapenlicens som sportskytt?

– Ja, reglerna är strikta och omfattande. I Stockholm fungerar det bra, där är handläggningstiden en månad. I Göteborg, eller Polisområde Väst, är handläggningstiden upp till ett år. Dessutom har polisjuristerna där fått för sig att de ska minska antalet vapen i samhället. De vill uttryckligen göra det svårt eller omöjligt att få licens på enhandsvapen.

På vilket sätt försvårar man för pistolskyttarna?

– Genom att ställa krav som går utöver vad lagen kräver, till exempel att sökanden måste visa tävlingsresultat från externa tävlingar. Interna tävlingar inom skytteföreningen är det normala, men de räknas inte. Inom Riksidrottsförbundet är det omkring 5-10 procent av idrottsutövarna som tävlar externt, motionsidrott är det normala. Varför ska högre krav ställas på skyttar?

Lägger kommissionen något förslag som är mer genomtänkt?

– Ja, så kallade deaktiverade vapen bör regleras hårdare. Det ska inte vara möjligt att göra ”pluggade” militära vapen funktionsdugliga igen.

Finns det andra sätt att minska risken för att lagliga vapen används vid brott?

– Vapen i sig är inte farliga, det gäller att se till att de inte hamnar i fel händer. Därför är samkörning av register bra. Nu var det i och för sig i Norge, men Anders Breivik fick licens då han var tidigare ostraffad, trots att säkerhetspolisen hade uppmärksammat honom. Våldsbejakande individer ska inte ha vapen.

Kommer stängare vapenlagar inte att minska antalet vapen som används vid brott?

– Nej, det finns inget som tyder på det. Landets legala vapen är säkra. Det finns dock ett problem. Normalskickliga inbrottstjuvar hittar ofta dåligt gömda nycklar till vapenskåpen, där ofta även värdesaker förvaras. Vi rekommenderar därför kodlås till våra medlemmar. (SNB)

Greger Ekman

Kan hårdare vapenlagar förhindra att terrorister och andra kriminella kommer över skjutvapen? EU-kommissionen verkar tro det och vill att medlemsstaterna skärper sina vapenlagar. Svenska nyhetsbyrån har talat med Svenska pistolskytteförbundets styrelseordförande, Mike Winnerstig, om vad förslagen betyder för landets vapenägare och förbundets 25 000 medlemmar.

Direkt efter terrordåden i Paris kom det förlag på skärpningar av medlemsländernas vapenlagstiftningar. Hur kommer detta att på verka svenska jägare och sportskyttar?

– Det är uppenbart att kommissionen tar tillfället i akt att föreslå skärpningar. Förslag som man inte lyckades genomdriva för några år sedan är nu åter aktuella. Man har agerat snabbt vilket märks då man inte gjort någon närmare konsekvensanalys av förslagen.

– Att ge sig på de legala vapnen minskar inte antalet illegala vapen, utan ställer bara till besvär för landets laglydiga vapenägare. Studier i Sverige pekar på att mer än 90 procent av de vapen som används vid brott är insmugglade och illegala. Att försöka visa handlingskraft på detta sätt är en total skandal!

Ett förbud mot halvautomatiska vapen föreslås. Varför har man halvautomatiska vapen till jakt?

– Vildsvinsjakten har ökat halvautomaternas popularitet då det kan krävas ett snabbt andra skott. Det finns en utbredd okunskap om skillnaden mellan hel- och halvautomatiska vapen och deras eldkraft.

– Halvautomater kräver att skytten trycker av en gång för varje avfyrning, kanske ett skott i sekunden om man är snabb. Ett militärt automatvapen tömmer ett magasin om 15-20 skott på samma tid. Man ska ha klart för sig att det rör sig om helt olika vapentyper.

Hur påverkar ett förbud för halvautomatiska vapen dina medlemmar?

– För pistolskyttarnas del så är 80 procent av våra så kallade enhandsvapnen halvautomatiska. Det är dock lite oklart vilka vapen som kommissionen avser i det nu liggande förslaget. Vapen som ”ser ut som helautomatiska vapen” omtalas bland annat.

Så ingen vet vilka vapen som skulle kunna komma att förbjudas.

– Inte i nuläget. Det är värt att notera att EU-kommissionen vill få befogenhet att bestämma vilka vapen som ska tillhöra kategori A, totalförbjudna, och kategori B, licenspliktiga.

Är det svårt att få vapenlicens som sportskytt?

– Ja, reglerna är strikta och omfattande. I Stockholm fungerar det bra, där är handläggningstiden en månad. I Göteborg, eller Polisområde Väst, är handläggningstiden upp till ett år. Dessutom har polisjuristerna där fått för sig att de ska minska antalet vapen i samhället. De vill uttryckligen göra det svårt eller omöjligt att få licens på enhandsvapen.

På vilket sätt försvårar man för pistolskyttarna?

– Genom att ställa krav som går utöver vad lagen kräver, till exempel att sökanden måste visa tävlingsresultat från externa tävlingar. Interna tävlingar inom skytteföreningen är det normala, men de räknas inte. Inom Riksidrottsförbundet är det omkring 5-10 procent av idrottsutövarna som tävlar externt, motionsidrott är det normala. Varför ska högre krav ställas på skyttar?

Lägger kommissionen något förslag som är mer genomtänkt?

– Ja, så kallade deaktiverade vapen bör regleras hårdare. Det ska inte vara möjligt att göra ”pluggade” militära vapen funktionsdugliga igen.

Finns det andra sätt att minska risken för att lagliga vapen används vid brott?

– Vapen i sig är inte farliga, det gäller att se till att de inte hamnar i fel händer. Därför är samkörning av register bra. Nu var det i och för sig i Norge, men Anders Breivik fick licens då han var tidigare ostraffad, trots att säkerhetspolisen hade uppmärksammat honom. Våldsbejakande individer ska inte ha vapen.

Kommer stängare vapenlagar inte att minska antalet vapen som används vid brott?

– Nej, det finns inget som tyder på det. Landets legala vapen är säkra. Det finns dock ett problem. Normalskickliga inbrottstjuvar hittar ofta dåligt gömda nycklar till vapenskåpen, där ofta även värdesaker förvaras. Vi rekommenderar därför kodlås till våra medlemmar. (SNB)

Greger Ekman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.