2015-10-18 19:29

2015-10-18 19:29

De nygamla Moderaterna

På plats: Moderatstämman

Sakta och förhoppningsvis säkert håller Moderaterna på att röra sig bort från den förre partiledaren Fredrik Reinfeldts kvävande omfamning.

Två av den förra statsministern hjärtefrågor utsattes för en rätt stor omprövning under den gångna stämmohelgen i Karlstad. Den ena var kravet på en reformering av Lagen om anställningsskydd – som gick mot partiledningens vilja, men som den nya partiledaren Anna Kinberg Batra nog kan ha viss fördragsamhet med. Den andra rörde migrationsfrågan, som gick partiledningens väg och som är ett ordentligt avsteg från Reinfeldts naiva och idealistiska ”öppna era hjärtan”-politik.

Det är förstås omvärldsläget och det kraftigt ökade trycket av asylsökande som föranlett omsvängningen. Bättre sent än aldrig som det brukar heta. Nu när migrationskrisen är över oss och de M-märkta kommunalpolitikerna i sin vardag känner av det blev trycket övermäktigt. Alltså skärper M politiken avsevärt, även om många nog skulle se det som en återgång till det som var någon sorts normalläge för moderat migrations- och integrationspolitik. Att man sitter i opposition och att den rödgröna regeringen fortsätter att agera taffligt har också underlättat.

Därmed går M in med starka kort i de förhandlingar som inletts med regeringen om att försöka lösa migrationskrisen. Snart nog är det kanske ännu fler som vill ha tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd, ökade försörjningskrav vid anhöriginvandring, att de som fått avslag på sin asylansökan också måste lämna landet och ett tillfälligt återinförande av gränskontroller för att dämma upp asylströmmen.

Just det här med gränskontroller var en av de saker som föranledde partistyrelsen att snabbjustera sin proposition bara ett par dagar innan stämman, vilket pekar på hur snabbt läget förändras. Ett annat tillägg i sista minuten handlade om att göra det möjligt att införa lokala tiggeriförbud. Alltså att kommuner skall tillåtas att i sina ordningsstadgor förbjuda tiggeri vid hållplatser, butiker, köpcentrum och andra allmänna platser. Uppenbarligen känner M sig utmanade av liknande förslag i andra allianspartier, och visar nu med de tydliga stämmobesluten (den nya migrationspolitiken togs med de förkrossande överlägsna siffrorna 179 mot 28) att de tagit på sig ledartröjan när det gäller migration och tiggeri.

Ett annat och lite mer överraskande beslut var också att utreda formerna för ett avskaffande av alkoholmonopolet, och då skall vi komma ihåg att det var väldigt nära att man beslöt om ett direkt avskaffande.

Så ur ett gammalt högermoderat perspektiv var det en rätt lyckad stämma. Frasen ”Nya Moderaterna” användes också tämligen sparsamt, istället var det bara ”Moderaterna” som det gällde. Man skulle kunna säga att det var de nygamla Moderaterna som börjat göra sig gällande, även om en del nymoderat tankegods alltjämt finns kvar. Sålunda bestämdes det till exempel att partiet skall verka för rätten till allmän förskola från två års ålder, en av Kinberg Batras idéer.

Det återstår emellertid att se om borgerliga väljare bjudits upp till dans i Nygammalt eller inte, och hur uthållig partiledningen är, för att inte tala om trovärdig i förändringen när flertalet av dem för inte ens ett år sedan var entusiastiska nymoderata apostlar. Förhoppningsvis kan vi i framtiden säga att det var i Karlstad återtagandet började.

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Två av den förra statsministern hjärtefrågor utsattes för en rätt stor omprövning under den gångna stämmohelgen i Karlstad. Den ena var kravet på en reformering av Lagen om anställningsskydd – som gick mot partiledningens vilja, men som den nya partiledaren Anna Kinberg Batra nog kan ha viss fördragsamhet med. Den andra rörde migrationsfrågan, som gick partiledningens väg och som är ett ordentligt avsteg från Reinfeldts naiva och idealistiska ”öppna era hjärtan”-politik.

Det är förstås omvärldsläget och det kraftigt ökade trycket av asylsökande som föranlett omsvängningen. Bättre sent än aldrig som det brukar heta. Nu när migrationskrisen är över oss och de M-märkta kommunalpolitikerna i sin vardag känner av det blev trycket övermäktigt. Alltså skärper M politiken avsevärt, även om många nog skulle se det som en återgång till det som var någon sorts normalläge för moderat migrations- och integrationspolitik. Att man sitter i opposition och att den rödgröna regeringen fortsätter att agera taffligt har också underlättat.

Därmed går M in med starka kort i de förhandlingar som inletts med regeringen om att försöka lösa migrationskrisen. Snart nog är det kanske ännu fler som vill ha tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd, ökade försörjningskrav vid anhöriginvandring, att de som fått avslag på sin asylansökan också måste lämna landet och ett tillfälligt återinförande av gränskontroller för att dämma upp asylströmmen.

Just det här med gränskontroller var en av de saker som föranledde partistyrelsen att snabbjustera sin proposition bara ett par dagar innan stämman, vilket pekar på hur snabbt läget förändras. Ett annat tillägg i sista minuten handlade om att göra det möjligt att införa lokala tiggeriförbud. Alltså att kommuner skall tillåtas att i sina ordningsstadgor förbjuda tiggeri vid hållplatser, butiker, köpcentrum och andra allmänna platser. Uppenbarligen känner M sig utmanade av liknande förslag i andra allianspartier, och visar nu med de tydliga stämmobesluten (den nya migrationspolitiken togs med de förkrossande överlägsna siffrorna 179 mot 28) att de tagit på sig ledartröjan när det gäller migration och tiggeri.

Ett annat och lite mer överraskande beslut var också att utreda formerna för ett avskaffande av alkoholmonopolet, och då skall vi komma ihåg att det var väldigt nära att man beslöt om ett direkt avskaffande.

Så ur ett gammalt högermoderat perspektiv var det en rätt lyckad stämma. Frasen ”Nya Moderaterna” användes också tämligen sparsamt, istället var det bara ”Moderaterna” som det gällde. Man skulle kunna säga att det var de nygamla Moderaterna som börjat göra sig gällande, även om en del nymoderat tankegods alltjämt finns kvar. Sålunda bestämdes det till exempel att partiet skall verka för rätten till allmän förskola från två års ålder, en av Kinberg Batras idéer.

Det återstår emellertid att se om borgerliga väljare bjudits upp till dans i Nygammalt eller inte, och hur uthållig partiledningen är, för att inte tala om trovärdig i förändringen när flertalet av dem för inte ens ett år sedan var entusiastiska nymoderata apostlar. Förhoppningsvis kan vi i framtiden säga att det var i Karlstad återtagandet började.

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.