2015-10-06 06:00

2015-10-06 06:00

Betande kor snart ett minne blott?

Signerat:

Försvinner. Många bönder har inte tagit ut någon lön på flera månader och minst fem lantbruk läggs ned i veckan, skriver Tony Gunnarsson.

Betande kor som länge varit så intimt förknippat med det svenska sommarlandskapet blir en allt ovanligare syn. Antalet företag med mjölkkor har minskat från 8 500 till strax över 4 000 på bara tio år enligt Jordbruksverket. Trots att mjölkproduktionen i Sverige under denna tid har gått igenom ett rejält stålbad med bantning, effektivisering och industrialisering som följder så upplever vi nu den allvarligaste mjölkkrisen på mycket länge. Många bönder har inte tagit ut någon lön på flera månader och minst fem lantbruk läggs ned i veckan.

Hur ett mjölkälskande land som Sverige, som producerar mjölkprodukter av hög standard, kan drabbas så hårt kan tyckas ofattbart. Orsaken är att politikerna har reglerat bort mjölkböndernas konkurrenskraft. De svenska bönderna har av naiva politiker utan insikt ålagts så mycket skatter, avgifter och regler att det är näst intill omöjligt för dem att hävda sig på marknaden. De ryska sanktionerna mot svensk export är en annan bidragande faktor.

Svensk mjölk produceras med världsledande djurhållning, med varsamhet mot naturen och människans hälsa. Detta beror både på de svenska bönderna och på den hårda lagstiftningen. Den senare innebär bland annat att det är hårt reglerat hur man får medicinera och utfodra korna, hur kostallarna ska vara utformade samt att korna måste få beta ute under delar av året.

Svenska folket värdesätter i allmänhet det etiska förhållningssätt som präglar svensk mjölkproduktion samt de mervärden i form av öppna landskap och ökad krisberedskap som den bidrar med. Vi inser det värdefulla i att de enkelt kan åka ut till en svensk bondgård och se hur produktionen går till.

Nio av tio konsumenter tycker att det är viktigt att mjölken är svensk och fortfarande innehåller de flesta mjölkpaketen svensk mjölk, men själva mjölken är bara en liten del av alla mejeriprodukter i butikerna. Att den grädde, ost och det smör vi köper i allt mindre omfattning kommer från svensk mjölk är färre medvetna om. De initiativ till ursprungsmärkning som tagits på området är goda, men förändrar inte sektorns grundproblem.

De svenska bönderna garanterar med glädje de egenskaper som gör svensk mjölk unik, men när den förda politiken gör att de inte kan fortsätta verksamheten bör vi fråga oss vad som egentligen uppnås med den stora regelbörda vi ålägger bönderna. Vad är vitsen med att ha världens hårdaste lagstiftning om det snart inte finns några mjölkbönder kvar som omfattas av reglerna?

Lösningen är egentligen enkel. Minska böndernas skattebörda genom exempelvis sänkning av dieselskatten och avdrag på energiskatten. Förenkla regelverken så att bönderna kan ägna sig åt lantbruk istället för administration. Ta bort alla kontraproduktiva regler samt anpassa övriga till europeisk nivå eller ge bönderna ersättning för den bättre djurvälfärden, miljövänligheten och varsamheten gentemot den mänskliga hälsan de sliter för.

Det handlar inte om att ge de svenska bönderna gräddfil på marknaden. Det handlar om att ge dem drägliga villkor.

Tony Gunnarsson

Elev på SNB:s skribentskola

Betande kor som länge varit så intimt förknippat med det svenska sommarlandskapet blir en allt ovanligare syn. Antalet företag med mjölkkor har minskat från 8 500 till strax över 4 000 på bara tio år enligt Jordbruksverket. Trots att mjölkproduktionen i Sverige under denna tid har gått igenom ett rejält stålbad med bantning, effektivisering och industrialisering som följder så upplever vi nu den allvarligaste mjölkkrisen på mycket länge. Många bönder har inte tagit ut någon lön på flera månader och minst fem lantbruk läggs ned i veckan.

Hur ett mjölkälskande land som Sverige, som producerar mjölkprodukter av hög standard, kan drabbas så hårt kan tyckas ofattbart. Orsaken är att politikerna har reglerat bort mjölkböndernas konkurrenskraft. De svenska bönderna har av naiva politiker utan insikt ålagts så mycket skatter, avgifter och regler att det är näst intill omöjligt för dem att hävda sig på marknaden. De ryska sanktionerna mot svensk export är en annan bidragande faktor.

Svensk mjölk produceras med världsledande djurhållning, med varsamhet mot naturen och människans hälsa. Detta beror både på de svenska bönderna och på den hårda lagstiftningen. Den senare innebär bland annat att det är hårt reglerat hur man får medicinera och utfodra korna, hur kostallarna ska vara utformade samt att korna måste få beta ute under delar av året.

Svenska folket värdesätter i allmänhet det etiska förhållningssätt som präglar svensk mjölkproduktion samt de mervärden i form av öppna landskap och ökad krisberedskap som den bidrar med. Vi inser det värdefulla i att de enkelt kan åka ut till en svensk bondgård och se hur produktionen går till.

Nio av tio konsumenter tycker att det är viktigt att mjölken är svensk och fortfarande innehåller de flesta mjölkpaketen svensk mjölk, men själva mjölken är bara en liten del av alla mejeriprodukter i butikerna. Att den grädde, ost och det smör vi köper i allt mindre omfattning kommer från svensk mjölk är färre medvetna om. De initiativ till ursprungsmärkning som tagits på området är goda, men förändrar inte sektorns grundproblem.

De svenska bönderna garanterar med glädje de egenskaper som gör svensk mjölk unik, men när den förda politiken gör att de inte kan fortsätta verksamheten bör vi fråga oss vad som egentligen uppnås med den stora regelbörda vi ålägger bönderna. Vad är vitsen med att ha världens hårdaste lagstiftning om det snart inte finns några mjölkbönder kvar som omfattas av reglerna?

Lösningen är egentligen enkel. Minska böndernas skattebörda genom exempelvis sänkning av dieselskatten och avdrag på energiskatten. Förenkla regelverken så att bönderna kan ägna sig åt lantbruk istället för administration. Ta bort alla kontraproduktiva regler samt anpassa övriga till europeisk nivå eller ge bönderna ersättning för den bättre djurvälfärden, miljövänligheten och varsamheten gentemot den mänskliga hälsan de sliter för.

Det handlar inte om att ge de svenska bönderna gräddfil på marknaden. Det handlar om att ge dem drägliga villkor.

Tony Gunnarsson

Elev på SNB:s skribentskola

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.