2015-09-12 06:00

2015-09-12 06:00

Ja, Sverige tillhör Europa

Signerat:

Stefan Höjelids bok ger perspektiv på Europas eviga dragkamp mellan enhet och mångfald och den tar upp svenska politikers oförmåga att ge klara besked, tillhör vi EU eller vill vi bara vara lagom EU-anhängare, skriver Kjell Göthe.

Tillhör Sverige Europa? Det är en aktuell fråga som Stefan Höjelid ställer i en nyligen utkommen bok Europas eviga dragkamp utgiven på Fredestad förlag. Och det finns skäl att ställa den frågan och den blir förvisso än mer dagsaktuell idag med ekonomisk kris i Europa med hög arbetslöshet, särskilt bland de unga, och förstås inte minst med en ökande flyktingström, som ju frestar på sammanhållningen rejält.

Stefan Höjelid är docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, läroboksförfattare, styrelseledamot i Svenska nätverket för Europaforskning och medlem i styrelsen för Allmänna Försvarsföreningen Kronoberg, med mera. Han har använt sin kunskap om Europafrågan och sitt kontaktnät för att ge perspektiv på en angelägen fråga nämligen vad vill Sverige med sitt EU-medlemskap?

Just nu finns det extra skäl att poängtera för NWT:s läsare, särskilt av ledaravdelning och debatt, att denna aktuella bok kommit ut. För inte minst i dessa spalter förs en intensiv diskussion i ämnet. Det är inte så ofta utrikespolitik får genomslag i vardagen, men just nu har den det. Boken ger perspektiv på Europas eviga dragkamp mellan enhet och mångfald och den tar upp svenska politikers oförmåga att ge klara besked, tillhör vi EU eller vill vi bara vara lagom EU-anhängare?

Visst är det nyttigt att minnas varför EU ytterst kom till, jo för att förhindra krig i ett Europa som upplevt två världskrig på 1900-talet, ett kallt krig, Tysklands enande, Balkankrigen, töväder och så ett nytt kallt krig, det vi upplever idag och som vi inte vet vart det tar vägen. Men också därför att EU, om vi håller ihop, fungerar som en gemensam språngbräda utåt inte minst vad gäller export och för att vi gemensamt skall få gehör ute i den stora världen och bli en röst med tyngd.

Några rubriker som visar vilket angreppssätt Stefan Höjelid har: Idén om Europasamarbetet, Europa och freden, Europa och demokratin och Sverige och Europa. Inom dessa områden gör han bred skildring och fångar såväl gårdagens debatt som den dagsaktuella och det är alltid nyttigt att få perspektiv och höra inlägg från EU-vänner och skeptiker. När man tar del av dessa synpunkter är det också lätt att dra slutsatsen att i en så viktig fråga som hur Sverige skall agera inom EU så måste det väl ändå gå att sluta leden och ta fasta på det som förenar och som är bra för oss alla gemensamt. Det måste vi kunna kräva av våra folkvalda politiker i regering och riksdag Vi nio miljoner invånare kan inte gå vår egen väg för då förirrar vi oss bort.

Därför rekommenderar jag läsning av Stefan Höjelids bok Europas eviga dragkamp.

Kjell Göthe

Journalist som driver eget företag Kjell Göthe Media

Tillhör Sverige Europa? Det är en aktuell fråga som Stefan Höjelid ställer i en nyligen utkommen bok Europas eviga dragkamp utgiven på Fredestad förlag. Och det finns skäl att ställa den frågan och den blir förvisso än mer dagsaktuell idag med ekonomisk kris i Europa med hög arbetslöshet, särskilt bland de unga, och förstås inte minst med en ökande flyktingström, som ju frestar på sammanhållningen rejält.

Stefan Höjelid är docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, läroboksförfattare, styrelseledamot i Svenska nätverket för Europaforskning och medlem i styrelsen för Allmänna Försvarsföreningen Kronoberg, med mera. Han har använt sin kunskap om Europafrågan och sitt kontaktnät för att ge perspektiv på en angelägen fråga nämligen vad vill Sverige med sitt EU-medlemskap?

Just nu finns det extra skäl att poängtera för NWT:s läsare, särskilt av ledaravdelning och debatt, att denna aktuella bok kommit ut. För inte minst i dessa spalter förs en intensiv diskussion i ämnet. Det är inte så ofta utrikespolitik får genomslag i vardagen, men just nu har den det. Boken ger perspektiv på Europas eviga dragkamp mellan enhet och mångfald och den tar upp svenska politikers oförmåga att ge klara besked, tillhör vi EU eller vill vi bara vara lagom EU-anhängare?

Visst är det nyttigt att minnas varför EU ytterst kom till, jo för att förhindra krig i ett Europa som upplevt två världskrig på 1900-talet, ett kallt krig, Tysklands enande, Balkankrigen, töväder och så ett nytt kallt krig, det vi upplever idag och som vi inte vet vart det tar vägen. Men också därför att EU, om vi håller ihop, fungerar som en gemensam språngbräda utåt inte minst vad gäller export och för att vi gemensamt skall få gehör ute i den stora världen och bli en röst med tyngd.

Några rubriker som visar vilket angreppssätt Stefan Höjelid har: Idén om Europasamarbetet, Europa och freden, Europa och demokratin och Sverige och Europa. Inom dessa områden gör han bred skildring och fångar såväl gårdagens debatt som den dagsaktuella och det är alltid nyttigt att få perspektiv och höra inlägg från EU-vänner och skeptiker. När man tar del av dessa synpunkter är det också lätt att dra slutsatsen att i en så viktig fråga som hur Sverige skall agera inom EU så måste det väl ändå gå att sluta leden och ta fasta på det som förenar och som är bra för oss alla gemensamt. Det måste vi kunna kräva av våra folkvalda politiker i regering och riksdag Vi nio miljoner invånare kan inte gå vår egen väg för då förirrar vi oss bort.

Därför rekommenderar jag läsning av Stefan Höjelids bok Europas eviga dragkamp.

Kjell Göthe

Journalist som driver eget företag Kjell Göthe Media

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.