2015-09-05 06:00

2015-09-05 06:00

Omgivet palats

:

Den här pärlan tittar nu fram under rivningen av finansdepartementets lokaler kring Drottninggatan i Stockholm. Det rör sig om det Adelcrantzska palatset, uppfört 1755 och byggnadsminne sedan 1935, som var den enda fastighet i kvarteret Björnen som överlevde rivningshysterin – den så kallade Norrmalmsregleringen – på 1970-talet. Då blev den omgärdad av idel moderna vederstyggligheter, som nu alltså rivs.

Tyvärr kommer huset än en gång att omges av moderna byggnader när nybyggnationerna i kvarteret är klart om ett par år.

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Den här pärlan tittar nu fram under rivningen av finansdepartementets lokaler kring Drottninggatan i Stockholm. Det rör sig om det Adelcrantzska palatset, uppfört 1755 och byggnadsminne sedan 1935, som var den enda fastighet i kvarteret Björnen som överlevde rivningshysterin – den så kallade Norrmalmsregleringen – på 1970-talet. Då blev den omgärdad av idel moderna vederstyggligheter, som nu alltså rivs.

Tyvärr kommer huset än en gång att omges av moderna byggnader när nybyggnationerna i kvarteret är klart om ett par år.

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.