2015-08-29 06:00

2015-08-29 06:00

Skyltmässiga dumheter

:

Jag brukar med viss regelbundenhet förfasa mig över hur hänsynslöst många cyklister beter sig i Karlstad (och annorstädes). Alltför många verkar tro att de äger stan och att trafikregler är till för alla utom dem själva.

En förklaring till det kan vara att det daltas mycket med dem från politiskt håll. Cykling skall uppmuntras och därför kan/vill/får vi inte skälla på dem, även när de beter sig illa. En tillhörande förklaring till cyklisternas förkärlek för att cykla på trottoarer kan vara den idioti som skylten bredvid illustrerar. Är det ”blandtrafik” här är det det säkert på alla andra sträckor där det finns gående!

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Jag brukar med viss regelbundenhet förfasa mig över hur hänsynslöst många cyklister beter sig i Karlstad (och annorstädes). Alltför många verkar tro att de äger stan och att trafikregler är till för alla utom dem själva.

En förklaring till det kan vara att det daltas mycket med dem från politiskt håll. Cykling skall uppmuntras och därför kan/vill/får vi inte skälla på dem, även när de beter sig illa. En tillhörande förklaring till cyklisternas förkärlek för att cykla på trottoarer kan vara den idioti som skylten bredvid illustrerar. Är det ”blandtrafik” här är det det säkert på alla andra sträckor där det finns gående!

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.