2015-07-01 19:01

2015-07-01 21:33

Ebba tar befälet

SIGNERAT FRÅN ALMEDALEN

Märktes. Efter att ha blivit partiledare och därefter fött barn var det rätt tyst från Ebba Busch Thor (KD), men det tog hon igen med besked i Almedalen.

Annie Lööf (C ) inledde Almedalen rätt starkt, medan Stefan Löfven (S) gjorde en rätt slät figur. Men båda blev ordentligt frånsprungna av Kristdemokraternas Ebba Busch Thor och frågan är om någon annan partiledare kommer att komma upp i den glöd, intensitet och tydlighet som hon gjorde. Tillåt mig tvivla.

Busch Thor var nästan tvungen att gå ut starkt och på så sätt profilera sig och sitt parti eftersom hon av naturliga orsaker varit lite osynlig sedan hon fick barn. Nu gäller det för henne och hennes parti att ta till vara det momentum som tisdagens framträdande i Almedalen gav.

Det blev i det närmaste övertydligt att hon är en annan sorts partiledare än både sin företrädare och sina nuvarande kolleger. Hon har en stark övertygelse och engagemang som smittar, åtminstone om man är borgerligt sinnad. Hon slog klart fast att vi måste kämpa för och stå bakom våra västerländska idéer och fri- och rättigheter, öppenhet och demokrati mot de mörkrets krafter som breder ut sig.

Därför har KD tagit fram flera hårda förslag i kampen mot radikalisering och islamistisk terrorism. Det handlar bland annat om att kunna beslagta pass för personer som misstänks vilja åka på terrorresor och att förhindra återinträde i Sverige för dem som skäligen misstänks ha deltagit i terrorverksamhet. Det mest omskrivna förslaget är att göra det möjligt att döma IS-krigare för landsförräderi. Jämför detta med regeringens i och för sig välkomna förslag om kriminalisering av terrorresor, men som bara skall kunna ge två års fängelse.

Talet om att hellre skicka svenska JAS-plan i kampen mot IS än tillåta terrorresor rev ned stora och välförtjänta applåder under hennes Almedalstal..

Lämpligt nog så var också de här frågorna i fokus på en mängd seminarier och debatter i Almedalen. I måndags anordnade säkerhetspolisen ett paneldebatt om våldsbejakande extremism och terrorism.

Säkerhetspolisens chef Anders Thornberg pratade om det ökade terrorhotet och det internationella samarbete som finns. Det handlar heller inte bara om resandeverksamhet utan också om de mer svårfångade ensamvargarna.

Chefen för den militära underrättelsetjänsten MUST, Gunnar Karlson, beskrev om hur de arbetar med utrikes verksamhet, där terrororganisationer som Islamiska Staten och al Qaida är i fokus, men också att man måste hålla koll på en snabbt föränderlig hotbild. För bara några år sedan av Afghanistan och Pakistan i blickfånget, medan det nu är Irak och Syrien.

Men kampen måste också föras ute på fältet, ute i förorterna, och där har den vanliga polisen sin uppgift. Rikspolischefen Dan Eliasson betonade vikten av att ha poliser ute i lokalsamhällena för att skapa förtroende. Den nya polisreformen syftar också till att ”trycka ut” poliserna där.

Chefsåklagaren Agnetha Hilding-Qvarnström problematiserade hur svårt det kan vara med bevisläget när det gäller att lagföra personer för terrorbrott som oftast är begångna utomlands. Staffsatserna är dessutom låga men kan i alla fall ge möjlighet till hemliga tvångsmedel under brottsutredningarna.

I en anslutande debatt pratade bland andra regeringssamordnaren Mona Sahlin om hur det förebyggande arbetet kan stärkas. Ett positivt exempel på samverkan med civilsamhället gavs också från Järva.

Men åter till Ebba Busch Thor. Lite ovant kändes det nog för många att en KD-ledare gick ut så kraftigt i så kallade ”hårda” frågor som försvarspolitik och kampen mot terrorism, medan traditionella och mer ”mjuka” sociala frågor fick stå tillbaka. Det visar på en ny inriktning av politiken som förhoppningsvis kommer att locka fler väljare till partiet. Traditionella högerväljare har de senaste åren känt sig lite vilsna i den svenska borgerligheten.

I sitt tal satte hon tydligt ned den ideologiska foten och det är inte för inte som hon av en del kommentatorer redan förärats med epitetet en svensk Margaret Thatcher. Företrädaren Göran Hägglund talade ibland om ”verklighetens folk” och politikens gränser” men det följdes sällan upp. Nu drog Busch Thor en lans i kulturkampen med vänstern genom ett generalangrepp på den så förkastliga identitetspolitiken.

Det hela liknades träffande av en förpackningsindustri där sorteras in och stämplas utifrån yttre attribut istället för att se människan som person. Det leder bara till kvotering och särbehandling.

Å borgerlighetens vägnar har Ebba Busch Thor nu tagit strid och hon och hennes allianskolleger gör klokt i att fortsätta på den vägen.

På plats Almedalen

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

 

Citerat från Almedalen

”När jag vaknade upp på morgonen den 9 maj var jag fortfarande beslutsför i de rödgrönas värld men efter kl 13.01 senare samma dag så var det plötsligt Stefan Löfven som hade bättre koll på hur mitt livspussel skulle lösas.”

Partiledaren Ebba Busch Thor (KD)

Annie Lööf (C ) inledde Almedalen rätt starkt, medan Stefan Löfven (S) gjorde en rätt slät figur. Men båda blev ordentligt frånsprungna av Kristdemokraternas Ebba Busch Thor och frågan är om någon annan partiledare kommer att komma upp i den glöd, intensitet och tydlighet som hon gjorde. Tillåt mig tvivla.

Busch Thor var nästan tvungen att gå ut starkt och på så sätt profilera sig och sitt parti eftersom hon av naturliga orsaker varit lite osynlig sedan hon fick barn. Nu gäller det för henne och hennes parti att ta till vara det momentum som tisdagens framträdande i Almedalen gav.

Det blev i det närmaste övertydligt att hon är en annan sorts partiledare än både sin företrädare och sina nuvarande kolleger. Hon har en stark övertygelse och engagemang som smittar, åtminstone om man är borgerligt sinnad. Hon slog klart fast att vi måste kämpa för och stå bakom våra västerländska idéer och fri- och rättigheter, öppenhet och demokrati mot de mörkrets krafter som breder ut sig.

Därför har KD tagit fram flera hårda förslag i kampen mot radikalisering och islamistisk terrorism. Det handlar bland annat om att kunna beslagta pass för personer som misstänks vilja åka på terrorresor och att förhindra återinträde i Sverige för dem som skäligen misstänks ha deltagit i terrorverksamhet. Det mest omskrivna förslaget är att göra det möjligt att döma IS-krigare för landsförräderi. Jämför detta med regeringens i och för sig välkomna förslag om kriminalisering av terrorresor, men som bara skall kunna ge två års fängelse.

Talet om att hellre skicka svenska JAS-plan i kampen mot IS än tillåta terrorresor rev ned stora och välförtjänta applåder under hennes Almedalstal..

Lämpligt nog så var också de här frågorna i fokus på en mängd seminarier och debatter i Almedalen. I måndags anordnade säkerhetspolisen ett paneldebatt om våldsbejakande extremism och terrorism.

Säkerhetspolisens chef Anders Thornberg pratade om det ökade terrorhotet och det internationella samarbete som finns. Det handlar heller inte bara om resandeverksamhet utan också om de mer svårfångade ensamvargarna.

Chefen för den militära underrättelsetjänsten MUST, Gunnar Karlson, beskrev om hur de arbetar med utrikes verksamhet, där terrororganisationer som Islamiska Staten och al Qaida är i fokus, men också att man måste hålla koll på en snabbt föränderlig hotbild. För bara några år sedan av Afghanistan och Pakistan i blickfånget, medan det nu är Irak och Syrien.

Men kampen måste också föras ute på fältet, ute i förorterna, och där har den vanliga polisen sin uppgift. Rikspolischefen Dan Eliasson betonade vikten av att ha poliser ute i lokalsamhällena för att skapa förtroende. Den nya polisreformen syftar också till att ”trycka ut” poliserna där.

Chefsåklagaren Agnetha Hilding-Qvarnström problematiserade hur svårt det kan vara med bevisläget när det gäller att lagföra personer för terrorbrott som oftast är begångna utomlands. Staffsatserna är dessutom låga men kan i alla fall ge möjlighet till hemliga tvångsmedel under brottsutredningarna.

I en anslutande debatt pratade bland andra regeringssamordnaren Mona Sahlin om hur det förebyggande arbetet kan stärkas. Ett positivt exempel på samverkan med civilsamhället gavs också från Järva.

Men åter till Ebba Busch Thor. Lite ovant kändes det nog för många att en KD-ledare gick ut så kraftigt i så kallade ”hårda” frågor som försvarspolitik och kampen mot terrorism, medan traditionella och mer ”mjuka” sociala frågor fick stå tillbaka. Det visar på en ny inriktning av politiken som förhoppningsvis kommer att locka fler väljare till partiet. Traditionella högerväljare har de senaste åren känt sig lite vilsna i den svenska borgerligheten.

I sitt tal satte hon tydligt ned den ideologiska foten och det är inte för inte som hon av en del kommentatorer redan förärats med epitetet en svensk Margaret Thatcher. Företrädaren Göran Hägglund talade ibland om ”verklighetens folk” och politikens gränser” men det följdes sällan upp. Nu drog Busch Thor en lans i kulturkampen med vänstern genom ett generalangrepp på den så förkastliga identitetspolitiken.

Det hela liknades träffande av en förpackningsindustri där sorteras in och stämplas utifrån yttre attribut istället för att se människan som person. Det leder bara till kvotering och särbehandling.

Å borgerlighetens vägnar har Ebba Busch Thor nu tagit strid och hon och hennes allianskolleger gör klokt i att fortsätta på den vägen.

På plats Almedalen

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

 

Citerat från Almedalen

”När jag vaknade upp på morgonen den 9 maj var jag fortfarande beslutsför i de rödgrönas värld men efter kl 13.01 senare samma dag så var det plötsligt Stefan Löfven som hade bättre koll på hur mitt livspussel skulle lösas.”

Partiledaren Ebba Busch Thor (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.