2015-07-01 06:00

2015-07-01 06:00

Pliktfyllda kärnfrågor

:

Motigt. Få hade väl förväntat sig någon särskilt storartad insats av Stefan Löfven (S) i Almedalen. Och så blev det inte heller.

Statsministern har aldrig varit någon särskilt lysande talare och årets Almedalstal utgjorde inget undantag. Det var faktiskt ett av de sämre. Den enda gången det egentligen brann till var när han talade om vikten av att vi själva tar ansvar, att vi gör vår plikt. Den gamla hederliga devisen om ”gör din plikt, kräv din rätt” gjorde sig påmind.

Detta är en del av den gamla arbetarrörelsens moral som de tyvärr har slarvat bort under de senaste decennierna. Löfven borde göra klokt i att spinna vidare på den linjen. Nu handlade det om att vi alla måste ta ansvar för att fort- och vidareutbilda oss för att kunna ta framtidens jobb. Löfven kallade det hela för ”utvecklingsmoral”.

Annars var Löfvens stora nyhet ett så kallat lärarlönelyft. Tillsammans med parterna så presenterade han ett förslag inför höstens budget om en statlig satsning för att höja 60 000 utvalt duktiga lärares löner med upp till 3 000 kronor i månaden. Därmed är det tydligt att han vill bräcka Folkpartiet i tävlan om Sveriges mesta skolparti. Att han har fack och arbetsgivare bakom sig gör det också svårt att kritisera förslaget, även om man kan undra var de tre miljarderna det hela skall kosta kommer att tas ifrån. Den nya satsningen skall ske parallellt med de karriärtjänster som den förra alliansregeringen lanserade.

En intressant observation är att S härmed också legitimerar ökade löneskillnader och vill premiera duktiga lärare. Annars brukar ju utjämning vara idealet men äntligen har de, i alla fall när det gäller lärarkåren, kommit till insikt om vad olika incitament betyder. En annan är att S normalt inte brukar tycka att staten skall lägga sig i lönebildningen, men nu gör man just det.

Något ansvar för vår framtida energiförsörjning tar S-MP-regeringen dock inte. På ett frukostseminarium arrangerat av Vattenfall blev i alla fall jag rätt nedstämd. Nu när Ringhals 1 och 2 samt Oskarshamn 1 och 2 förmodligen kommer att stängas ned i förtid tappar vi mer än den så kallade effektreserven och kommer att få svårt att klara framtida förbrukningstoppar.

Det kommer också att bli flaskhalsar i produktionen som elnätet inte är dimensionerat för när en så stor del av elproduktionen i söder upphör. Vattenkraften kommer mer att bli reglerkraft än baskraft.

Torbjörn Wahlborg på Vattenfall erkände rakt av att boven i dramat är den särskilda effektskatten, som står för uppemot 23 procent av hela produktionskostnaden, och tas ut vare sig reaktorer är igång eller inte. Utan denna så skulle det finnas lönsamhet i produktionen även med dagens låga elpriser. Nu straffbeskattar man kärnkraften samtidigt som de så kallade förnybara energislagen kraftigt subventioneras. Det snedvrider marknaden är inte hållbart i längden.

På plats i Almedalen

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Statsministern har aldrig varit någon särskilt lysande talare och årets Almedalstal utgjorde inget undantag. Det var faktiskt ett av de sämre. Den enda gången det egentligen brann till var när han talade om vikten av att vi själva tar ansvar, att vi gör vår plikt. Den gamla hederliga devisen om ”gör din plikt, kräv din rätt” gjorde sig påmind.

Detta är en del av den gamla arbetarrörelsens moral som de tyvärr har slarvat bort under de senaste decennierna. Löfven borde göra klokt i att spinna vidare på den linjen. Nu handlade det om att vi alla måste ta ansvar för att fort- och vidareutbilda oss för att kunna ta framtidens jobb. Löfven kallade det hela för ”utvecklingsmoral”.

Annars var Löfvens stora nyhet ett så kallat lärarlönelyft. Tillsammans med parterna så presenterade han ett förslag inför höstens budget om en statlig satsning för att höja 60 000 utvalt duktiga lärares löner med upp till 3 000 kronor i månaden. Därmed är det tydligt att han vill bräcka Folkpartiet i tävlan om Sveriges mesta skolparti. Att han har fack och arbetsgivare bakom sig gör det också svårt att kritisera förslaget, även om man kan undra var de tre miljarderna det hela skall kosta kommer att tas ifrån. Den nya satsningen skall ske parallellt med de karriärtjänster som den förra alliansregeringen lanserade.

En intressant observation är att S härmed också legitimerar ökade löneskillnader och vill premiera duktiga lärare. Annars brukar ju utjämning vara idealet men äntligen har de, i alla fall när det gäller lärarkåren, kommit till insikt om vad olika incitament betyder. En annan är att S normalt inte brukar tycka att staten skall lägga sig i lönebildningen, men nu gör man just det.

Något ansvar för vår framtida energiförsörjning tar S-MP-regeringen dock inte. På ett frukostseminarium arrangerat av Vattenfall blev i alla fall jag rätt nedstämd. Nu när Ringhals 1 och 2 samt Oskarshamn 1 och 2 förmodligen kommer att stängas ned i förtid tappar vi mer än den så kallade effektreserven och kommer att få svårt att klara framtida förbrukningstoppar.

Det kommer också att bli flaskhalsar i produktionen som elnätet inte är dimensionerat för när en så stor del av elproduktionen i söder upphör. Vattenkraften kommer mer att bli reglerkraft än baskraft.

Torbjörn Wahlborg på Vattenfall erkände rakt av att boven i dramat är den särskilda effektskatten, som står för uppemot 23 procent av hela produktionskostnaden, och tas ut vare sig reaktorer är igång eller inte. Utan denna så skulle det finnas lönsamhet i produktionen även med dagens låga elpriser. Nu straffbeskattar man kärnkraften samtidigt som de så kallade förnybara energislagen kraftigt subventioneras. Det snedvrider marknaden är inte hållbart i längden.

På plats i Almedalen

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.