2015-06-05 06:00

2015-06-05 06:00

Mät trottoarcyklisterna

:

Karlstads kommun oroar sig över att antalet cyklister blir färre, i alla fall om man får tro de mätningar som gjorts med hjälp av kommunens egna mätstationer som finns uppsatta lite varstans i staden.

Nu kan det ju handla om mätfel så jag rekommenderar kommunen att sätta upp några mätstationer vid diverse trottoarer. Då skulle de säkert se att cyklandet inte alls hade minskat. Många cykelburna Karlstadsbor har nämligen en irriterande förmåga att använda våra gångstråk som alternativ cykelbana, trots att det definitivt inte är tillåtet.

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Karlstads kommun oroar sig över att antalet cyklister blir färre, i alla fall om man får tro de mätningar som gjorts med hjälp av kommunens egna mätstationer som finns uppsatta lite varstans i staden.

Nu kan det ju handla om mätfel så jag rekommenderar kommunen att sätta upp några mätstationer vid diverse trottoarer. Då skulle de säkert se att cyklandet inte alls hade minskat. Många cykelburna Karlstadsbor har nämligen en irriterande förmåga att använda våra gångstråk som alternativ cykelbana, trots att det definitivt inte är tillåtet.

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.