2017-10-06 06:00

2017-10-06 06:00

Polisval

Ledarstick

Två poliser – Jens Fischer och Peter Åkerström – sitter i ledningen för det relativt nystartade partiet Oberoende realister i Hagfors kommun.

Trygghetsfrågorna står högst på programmet, bland annat med fler och mer synliga poliser i kommunen, och en bättre kamp mot droger i samhället.

Det säger en hel del om tillståndet i en kommun som länge styrts nästintill enväldigt av Socialdemokraterna. Den röda övervikten är kompakt och sedan förra valet är Sverigedemokraterna näst störst. Också det säger en del.

Det återstår att se om de oberoende poliserna kan ruska om Hagforspolitiken. Förhoppningsvis kan de bidra till det för det skulle sannerligen behövas. Just bristen på trovärdiga alternativ brukar vara en orsak till att allt fortsätter som förut, även om förändringar är påkallade.

Trygghetsfrågorna står högst på programmet, bland annat med fler och mer synliga poliser i kommunen, och en bättre kamp mot droger i samhället.

Det säger en hel del om tillståndet i en kommun som länge styrts nästintill enväldigt av Socialdemokraterna. Den röda övervikten är kompakt och sedan förra valet är Sverigedemokraterna näst störst. Också det säger en del.

Det återstår att se om de oberoende poliserna kan ruska om Hagforspolitiken. Förhoppningsvis kan de bidra till det för det skulle sannerligen behövas. Just bristen på trovärdiga alternativ brukar vara en orsak till att allt fortsätter som förut, även om förändringar är påkallade.