2017-10-06 06:00

2017-10-06 06:00

Alternativet friskola

Ledarstick

I Arvika kommun har tjänstemännen föreslagit att Sulviks skola läggs ned och F-6-verksamheten för Fiskevik, Jössefors och Sulvik koncentreras till Jössefors skola.

Skulle man behålla Sulviks skola skulle det bli en merkostnad på 4,2 miljoner för 2019-2020, på grund av att skolan där är i sämre skick.

Skolfrågan brukar vara infekterad i många kommuner, och har resulterat i stort missnöje och politiska konvulsioner. Det återstår att se om så sker i Arvika kommun. En grupp föräldrar har redan startat en friskoleförening, men det är ju ett betydligt mer konstruktivt sätt att gå till väga. Startar man en friskola så tar man själv ansvaret i stället för att bara bråka med kommunpolitiker och -tjänstemän som måste se till hela kommunens behov.

Skulle man behålla Sulviks skola skulle det bli en merkostnad på 4,2 miljoner för 2019-2020, på grund av att skolan där är i sämre skick.

Skolfrågan brukar vara infekterad i många kommuner, och har resulterat i stort missnöje och politiska konvulsioner. Det återstår att se om så sker i Arvika kommun. En grupp föräldrar har redan startat en friskoleförening, men det är ju ett betydligt mer konstruktivt sätt att gå till väga. Startar man en friskola så tar man själv ansvaret i stället för att bara bråka med kommunpolitiker och -tjänstemän som måste se till hela kommunens behov.