2017-07-13 06:00

2017-07-13 06:00

Välkommet praxisbrott

LEDARSTICK

Förenta Staterna slutar ge biståndspengar till organisationer som är inblandade i aborter.

Sidas generaldirektör, före detta S-ministern Carin Jämtin går till motattack: organisationer som böjer sig för amerikanska krav får istället inga pengar från Sverige.

Traditionellt har svenskt bistånd utdelats på förment strikt idealistiska och humanitära grunder. Man har i retoriken bortsett från att bistånd också är ett utrikespolitiskt maktmedel. Oaktat sakinnehållet är Jämtins beslut ett välkommet brott mot denna praxis. Sverige har inte råd att blunda för att bistånd kan användas för att gynna vårt lands nationella intressen.

 

Sidas generaldirektör, före detta S-ministern Carin Jämtin går till motattack: organisationer som böjer sig för amerikanska krav får istället inga pengar från Sverige.

Traditionellt har svenskt bistånd utdelats på förment strikt idealistiska och humanitära grunder. Man har i retoriken bortsett från att bistånd också är ett utrikespolitiskt maktmedel. Oaktat sakinnehållet är Jämtins beslut ett välkommet brott mot denna praxis. Sverige har inte råd att blunda för att bistånd kan användas för att gynna vårt lands nationella intressen.