2017-07-13 06:00

2017-07-13 06:00

Kryphål

LEDARSTICK

Tjeckiens parlament har beslutat att landets sportskyttar och jägare numera ingår i totalförsvaret.

Därmed kan man utnyttja ett kryphål i EU:s skadliga vapendirektiv – det gäller inte för medlemsstaternas försvarsmakter. På så vis slipper man helt enkelt att implementera vapendirektivet.

Se där en idé för frihetliga svenska politiker!

Därmed kan man utnyttja ett kryphål i EU:s skadliga vapendirektiv – det gäller inte för medlemsstaternas försvarsmakter. På så vis slipper man helt enkelt att implementera vapendirektivet.

Se där en idé för frihetliga svenska politiker!