2017-05-17 06:00

2017-05-17 06:00

Muddervärk

Strandat. I Klarälven, mitt inne i Karlstad, har det återigen bildats en stor sandbank. Kommunen vill muddra bort denna för att förhindra bildandet av en ispropp i vinter. Men eftersom länsstyrelsen inte anser att det skett en vattenverksamhet som skapat vad lagen kallar en vattenanläggning tvår de sina händer, om än inte i älvvattnet.

Kommunen hänvisas i stället till mark- och miljödomstolen som ska ta beslut om huruvida denna sand får flyttas likt man gjorde 2008. Denna ångestframkallande byråkrati. Man kan hoppa i älven för mindre, om det inte vore för all sand som är i vägen.

Strandat. I Klarälven, mitt inne i Karlstad, har det återigen bildats en stor sandbank. Kommunen vill muddra bort denna för att förhindra bildandet av en ispropp i vinter. Men eftersom länsstyrelsen inte anser att det skett en vattenverksamhet som skapat vad lagen kallar en vattenanläggning tvår de sina händer, om än inte i älvvattnet.

Kommunen hänvisas i stället till mark- och miljödomstolen som ska ta beslut om huruvida denna sand får flyttas likt man gjorde 2008. Denna ångestframkallande byråkrati. Man kan hoppa i älven för mindre, om det inte vore för all sand som är i vägen.