2017-05-11 06:00

2017-05-11 06:00

Tungan rätt i mun

Under konstitutionsutskottets utfrågning i tisdags hände något märkligt. Då frågan om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd behandlades röjde Stefan Löfven (S) en uppgift som UD belagt med sekretess, nämligen vilka länder som var inbjudna till en konferens 2015.

De förvånade ledamöterna i utskottet hann inte avbryta och statsministern räknade upp åtta av dessa länder. Konstitutionsutskottet hade av UD blivit noga informerade om att dessa länder inte fick nämnas under den öppna utfrågningen. Glömde UD kanske berätta detta för statsministern?

Under konstitutionsutskottets utfrågning i tisdags hände något märkligt. Då frågan om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd behandlades röjde Stefan Löfven (S) en uppgift som UD belagt med sekretess, nämligen vilka länder som var inbjudna till en konferens 2015.

De förvånade ledamöterna i utskottet hann inte avbryta och statsministern räknade upp åtta av dessa länder. Konstitutionsutskottet hade av UD blivit noga informerade om att dessa länder inte fick nämnas under den öppna utfrågningen. Glömde UD kanske berätta detta för statsministern?