2017-05-11 06:00

2017-05-11 06:00

Skutberget får sin chans

När Eriksberg såldes 1944 visade varken säljaren fru Axeline Carlborg eller Karlstads stad något större intresse för Skutberget - det var bara en udde som följde med köpet. Såväl köpare som säljare hade nog varit förvånade över all uppmärksamhet området får i dag.

Knappt tre procent av Skutbergets friluftsområde är på förslag att ingå i en muminpark, en satsning som skulle ge kommunen 300 arbetstillfällen genom en privat investering på 200 miljoner kronor. Nog är det dags att Skutberget får en rejäl chans att bli något mer än en eftersatt udde.

När Eriksberg såldes 1944 visade varken säljaren fru Axeline Carlborg eller Karlstads stad något större intresse för Skutberget - det var bara en udde som följde med köpet. Såväl köpare som säljare hade nog varit förvånade över all uppmärksamhet området får i dag.

Knappt tre procent av Skutbergets friluftsområde är på förslag att ingå i en muminpark, en satsning som skulle ge kommunen 300 arbetstillfällen genom en privat investering på 200 miljoner kronor. Nog är det dags att Skutberget får en rejäl chans att bli något mer än en eftersatt udde.