2017-03-15 06:00

2017-03-15 06:00

Parkera mera

Centrumhandlarna i Karlstad är oroliga för att utbyggnaden av externa köpcentrum som Bergvik och Välsviken gör att livet i stadskärnan blir lidande. Riktigt så fungerar det inte alltid, men de har rätt i att det många gånger finns onödiga hinder i vägen för att utveckla centrum.

Det kan till exempel handla om att få bygglov för mindre förändringar och andra regler och bestämmelser.

Men det handlar också om tillgänglighet. Många som hörde av sig efter NWT:s nyhetsartikel pekade på problemen med att parkera. Det måste bli lättare och billigare att hitta parkeringsplatser i nära anslutning till centrum så att det går att ta sig dit. Alla kan inte åka buss. Och här finns det en förbättringspotential som politiker och centrumhandlare gemensamt måste ta tag i.

Det gäller också att skapa ett bra trafikflöde som inte stänger ute bilen, men som gör att genomfartstrafik kan ledas om. Det är ett arbete som nu påbörjats i kommunen som förhoppningsvis lede till ett gott resultat.

För att utveckla Karlstad måste staden bli mer tillgänglig för alla, inte bara bussåkare och cyklister.

Det kan till exempel handla om att få bygglov för mindre förändringar och andra regler och bestämmelser.

Men det handlar också om tillgänglighet. Många som hörde av sig efter NWT:s nyhetsartikel pekade på problemen med att parkera. Det måste bli lättare och billigare att hitta parkeringsplatser i nära anslutning till centrum så att det går att ta sig dit. Alla kan inte åka buss. Och här finns det en förbättringspotential som politiker och centrumhandlare gemensamt måste ta tag i.

Det gäller också att skapa ett bra trafikflöde som inte stänger ute bilen, men som gör att genomfartstrafik kan ledas om. Det är ett arbete som nu påbörjats i kommunen som förhoppningsvis lede till ett gott resultat.

För att utveckla Karlstad måste staden bli mer tillgänglig för alla, inte bara bussåkare och cyklister.