2017-03-15 06:00

2017-03-15 06:00

Bestickande erkännande

Det satt långt inne och tog alldeles för många år, men nu har äntligen Forshaga kommun utan omsvep erkänt att de helt misslyckats med myggbekämpningen i Deje.

Bättre sent än aldrig, kan man kanske tycka, men det är faktiskt skandalöst att det fått gå år ut och år in där det varit uppenbart att alla alternativa bekämpningsmetoder, som betande kor och gasolfällor, helt enkelt inte fungerat. Under tiden har många Dejebor fått lida, kanske helt i onödan.

Miljöförvaltningen har gjort bort sig ordentligt, liksom den särskilda ekologen, och nu kräver oppositionspartiet Moderaterna att miljö- och byggchefen Urban Ledin måste gå. De anser att han bär ett mycket stort ansvar, och måhända är det så. Men det förtar inte det ansvar som de styrande politikerna har haft och som låtit det här fortgå.

Vågar Dejeborna nu hoppas på att det blir någon verklig bekämpning av somrarnas återkommande myggplåga? Det återstår att se, men det finns bekämpningsmedel som använts med framgång på andra håll. Nu vill det till att man får myggorna att sticka... iväg från Deje.

Bättre sent än aldrig, kan man kanske tycka, men det är faktiskt skandalöst att det fått gå år ut och år in där det varit uppenbart att alla alternativa bekämpningsmetoder, som betande kor och gasolfällor, helt enkelt inte fungerat. Under tiden har många Dejebor fått lida, kanske helt i onödan.

Miljöförvaltningen har gjort bort sig ordentligt, liksom den särskilda ekologen, och nu kräver oppositionspartiet Moderaterna att miljö- och byggchefen Urban Ledin måste gå. De anser att han bär ett mycket stort ansvar, och måhända är det så. Men det förtar inte det ansvar som de styrande politikerna har haft och som låtit det här fortgå.

Vågar Dejeborna nu hoppas på att det blir någon verklig bekämpning av somrarnas återkommande myggplåga? Det återstår att se, men det finns bekämpningsmedel som använts med framgång på andra håll. Nu vill det till att man får myggorna att sticka... iväg från Deje.