2016-09-15 06:00

2016-09-15 06:00

Hela Sunne konstrar

LEDARE

Partiet Hela Sunne agerar som typiskt dåliga förlorare när de överklagar fullmäktiges beslut, med siffrorna 31-8, att peta Anders Broman (HS) från ordförandeposten. Som väntat vänder de sig till förvaltningsrätten för att få beslutet upphävt och det är mycket möjligt att de får rätt.

Men det förtar inte det anmärkningsvärda med att de försöker klamra sig fast vid en position trots att det valtekniska samarbete som gav dem den inte finns längre. HS har också lämnat andra poster som var en följd av detta tidigare samarbete när det blev maktskifte i kommunen.

Därmed visar partiet att de inte är någon konstruktiv partner i Sunnepolitiken. De väljer att obstruera och försöka skaffa sig ett oförtjänt inflytande genom ordförandeposten i fullmäktige.

Men det förtar inte det anmärkningsvärda med att de försöker klamra sig fast vid en position trots att det valtekniska samarbete som gav dem den inte finns längre. HS har också lämnat andra poster som var en följd av detta tidigare samarbete när det blev maktskifte i kommunen.

Därmed visar partiet att de inte är någon konstruktiv partner i Sunnepolitiken. De väljer att obstruera och försöka skaffa sig ett oförtjänt inflytande genom ordförandeposten i fullmäktige.